Seminarier, föreläsningar & utbildningar

Ekonomistyrning − tolka och förstå dina siffror

8:30
-
10:00

2020-11-11

Tillväxt i det nya normala, del 2. Värdeskapande digitalisering

Mer information och anmälan
9:00
-
11:30

2020-11-20

Ekonomistyrning − tolka och förstå dina siffror

Mer information och anmälan
13:00
-
15:00

2020-11-30

Tillväxt i det nya normala, del 3. Tillväxtstrategier i kristider

Mer information och anmälan
13:00
-
15:00

2021-01-12

Tillväxt i det nya normala, del 4. Försäljning i det nya normala

Mer information och anmälan
13:30
-
15:00

2021-02-11

Tillväxt i det nya normala, del 5. Hållbar organisationsutveckling

Mer information och anmälan
Ta del av våra nyheter: