Ett utvecklat och aktivt styrelsearbete kan, rätt använt, vara en enorm tillgång för ditt företag. Det kan bidra med nya perspektiv på din affär, på ledningsteamets arbete och mycket annat. Styrelsens fokus och sammansättning bör se olika ut beroende på i vilken fas företaget befinner sig i och vilka ambitioner som finns för den närmaste framtiden.Men hur får du styrelsen till att leda ditt bolags affärsverksamhet så framgångsrikt som möjligt? Tillväxt Malmö tillsammans med Thomas Ahrens arrangerar en utbildning med fokus på styrelsebildning.Denna utbildning är framtagen för företag i tidig fas som står inför frågeställningen om man ska börja använda sig av en styrelse eller inte.I vår Styrelseutbildning ingår:– Så här bygger du ditt styrelse-dream team– De olika rollerna – ägarna, styrelsen och ledningen– Skapa bra styrelsemöten med fokus framåt– Vägen till beslut och vilka frågor bör prioriteras– Kort om formalia– Ditt eget case, dina prioriteringar, dina KPI:erVad: StyrelseutbildningDatum: 30/1 och 7/3. Uppföljande lunch bokas tillsammans med gruppenPlats: Humlegatan 4Pris: 12.000 kr exkl. moms. Ta med en kollega till ett rabatterat pris på 8.000 kr.För vem: Utbildningen är anpassad för företag i tidig fas. Ägare, investerare och VD.Utbildare: Thomas Ahrens och Peter ÖhrbomAnmäl dig senast: 7 januariAnmälan är bindande.

Utbildare[caption id="attachment_5114" align="alignnone" width="200"]

Thomas Ahrens har mångårig erfarenhet av tillväxtbolag. Han utbildar styrelser och företagsledningar i konsten att växa snabbt och investerar i snabbväxande företag i kombination med att coacha ledningen.[/caption][caption id="attachment_5391" align="alignnone" width="200"]

Peter Öhrbom har lång erfarenhet som rådgivare till snabbväxande företag och har själv arbetat operativt i företag under snabb tillväxt. Peter är affärsutvecklare på Tillväxt Malmö och har i sin utbildningsbakgrund en Jur. Kand från Uppsala universitet.[/caption]

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: