ROI Rekrytering

Möjligheten att summera och få bekräftelse på att vi var på rätt spår gav oss förnyade krafter till att fortsätta. Ofta gick vi från mötet och kände, bra - nu kör vi!

Stora ambitioner och högt satta mål.

ROI Rekrytering har siktet inställt på fem DI Gasell-utmärkelser i rad, något väldigt få företag klarat av att uppnå. Men med sina tre utmärkelser är ROI på god väg dit.

Vårt mål är först och främst att förändra en ganska konservativ och otransparent bransch. Detta vill vi göra samtidigt som vi fortsätter vår tillväxtresa,berättar bolagets VD Niclas Wate.

ROI Rekrytering arbetar, som namnet avslöjar, med att hjälpa sina kunder med rekrytering. De skiljer sig från sina konkurrenter på så sätt att kunderna har full insyn i hela rekryteringsprocessen och enkelt kan välja vad de vill ha hjälp med eller önskar sköta i egen regi.

En del kunder vill ha hjälp med hela processen från början till slut. Andra vill bara ha hjälp med en liten del. Det beror helt på vad de har för egna möjligheter och resurser.

Bolaget sände sin första kundfaktura 2009 och sedan dess har företaget haft en fantastisk utveckling med en stadig årlig tillväxt.

Idag är vi 25 personer varav 22 sitter i Malmö och tre i Stockholm.

Värdefullt utifrånperspektiv

För lite drygt två år sedan vände sig ROI Rekrytering till Tillväxt Malmö med önskan att komma med i företagsacceleratorn Axxa Malmö.

Vi hade redan påbörjat vår tillväxt men tyckte att det skulle vara värdefullt att få någon utifrån att titta på vår organisation och ge förslag, tips och bekräftelse, berättar Niclas. Vi kopplades ihop med affärsutvecklaren Peter Öhrbom som hade tidigare erfarenhet av branschen, vilket gjorde att vi väldigt snabbt kom igång med arbetet att ta oss framåt på vår resa.

Peter Öhrbom är utbildad jurist och har många års erfarenhet av att arbeta med tillväxtföretag både i en rådgivande roll såväl som operativt. Under åren har Peter skaffat sig förståelse och kompetens inom många olika branscher med särskild tyngdpunkt på tjänsteproducerande företag.

Jag och min kollega Jenny Sandén, ansvarig för IT och marknad, träffade Peter ungefär en gång i månaden, berättar Niclas. På varje möte arbetade vi utifrån en tydlig struktur med olika fokusområden som vi satt upp tillsammans. Sedan betade vi av ett område i taget och fördjupade oss på det.

Reflektion och feedback som skapar framåtrörelse

Att i lugn och ro reflektera över vägval och få feedback från en erfaren affärsutvecklare är uppskattat av våra Axxa-företag.  I en annars hektisk vardag där tempot är högt och beslut tas på löpande band finns det sällan tid för eftertanke.

Vi hade mycket nytta av att få tid till reflektion. Att sätta ord på sina tankar och få ner dem på papper hjälper mycket. Det ger ett slags klarhet och fungerar som en vägkarta framåt. Möjligheten att summera och få bekräftelse på att vi var på rätt spår gav oss förnyade krafter till att fortsätta. Ofta gick vi ifrån mötet och kände, bra – nu kör vi!

Vid starten av Axxa Malmö var ROI runt 16-17 medarbetare och hade som målsättning att utöka i snabb takt.

Tillväxtfokuset har varit med oss sedan starten. Vi återinvesterar det vi skapar, jobbar på att bygga organisationen och att ta marknadsandelar.

Att växa i snabb takt ställer höga krav på organisationen.För ROI var det viktigt att göra rätt från början och att bygga en organisation som skulle hålla för flera års tillväxt.

Tillsammans med Peter tittade vi igenom de funktioner och personer som behövdes för att kunna ta nästa steg. Inför varje val som skulle göras frågade vi oss, håller detta även för 50 miljoner i omsättning? Håller det om 2–3 år? Vi ville försöka göra långsiktigt hållbara val för att slippa ligga steget efter i framtiden.

Med Peters hjälp kunde Niclas och Jenny definiera vilka avdelningar, personer och ansvarsområden som behövde finnas på plats för att ROI skulle klara av att växa.

Året med Axxa Malmö och Peter resulterade även i den slogan som ROI idag använder i mycket av sin marknadsföring.

Vi hade länge arbetat med vårt erbjudande och kände att vi fått bra respons från våra kunder, men vi hade inte riktigt lyckats kommunikativt med vårt budskap.Vi hade inte lyckats sätta det på pränt, att tydligt och klart berätta vad det är vi gör i en enda mening. En dag när vi träffade Peter hade han gjort en liten undersökning genom att titta på de andra aktörernas erbjudanden och sa till oss att det ni gör är Rekrytering på dina villkor. Det sa bara pang, vi tyckte det var perfekt!

Idag, mer än ett år efter att ROI Rekrytering avslutat sitt år i Axxa Malmö, fortsätter företaget sin resa mot ökad tillväxt.

Nu siktar vi mot en fjärde DI Gasell utmärkelse i höst, avslutar Niclas.

ROI Rekrytering
Möjligheten att summera och få bekräftelse på att vi var på rätt spår gav oss förnyade krafter till att fortsätta. Ofta gick vi från mötet och kände, bra - nu kör vi!

REFERENSCASE

Se fler case

Här kan du ta del av de framgångssagor vi har fått möjlighet att bidra till att förverkliga .

Hagtorn Fastighetsservice
Det är värdefullt att få någon annans synpunkter på viktiga frågor. Tillväxt Malmö sitter dessutom på ett otroligt nätverk som de är generösa att dela med sig av.
Shamiat Restaurang
Jag bestämde mig för att vara med i Tillväxt Malmös acceleratorprogram för att få hjälp att växa mitt företag. Inom kort startar jag min tredje restaurang.
Säkerhetssystem
Med hjälp av olika teorier har vi lärt oss att bryta ner våra mål till konkreta siffror på hur många kunder vi behöver kontakta för att nå dit vi vill.
Driver du ett företag i tillväxt och behöver hjälp att växa?
Läs mer om Axxa
Ta del av våra nyheter: