Tillväxt Malmö

Investerare

Ledande investerare och företagsledare som vill hjälpa fler företag att växa. Detta kan ske genom att investeraren till exempel lånar ut pengar eller blir delägare.

Stiftelsen Uppstart Malmö består av 17 av Skånes ledande investerare och företagsledare som vill hjälpa fler företag att växa. Detta kan ske genom att investeraren till exempel lånar ut pengar eller blir delägare. Ett möte med en erfaren företagsledare ger dig inte bara en möjlighet till investeringshjälp, utan också tillgång till deras erfarenheter och nätverk. Detta kan vara en ovärderlig tillgång för dig och ditt företag. Engagemanget bygger alltid på en affärsmässighet som gagnar båda parter.

Möt några av våra investerare:

Vi köper vår el från förnybara energikällor av eon
Ta del av våra nyheter: