Jan-Erik Bengtsson

Av Jan-Erik Bengtsson, verksamhetsledare och affärsutvecklare Tillväxt Malmö:

 
Glädjande besked - Tillväxt Malmö får fortsatt förtroende och stöd från Malmö stad för att driva vidare vår verksamhet och skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i Malmö.

Det förnyade stödet innebär en fortsättning av vår verksamhet i ytterligare en treårsperiod med målet att bidra till 600 nyskapade arbetstillfällen.

Tillväxt Malmö är en del av stiftelsen Uppstart Malmö. Stiftelsen startades 2011 av Dan Olofsson och Luciano Astudillo med målsättningen att bryta utanförskap genom inkludering och arbete. Tillsamman med Malmö stad skapar vi ett unikt samarbete mellan stad och näringsliv som har gett mycket goda resultat.

Med hjälp av våra fem kunniga medarbetare och acceleratorn Axxa har våra affärsutvecklare stöttat fler än 300 Malmöföretag i deras tillväxtresa vilket har resulterat i drygt 1800 nyskapade arbetstillfällen.

Idén är enkel, tillväxt skapar arbete och arbete ger människor förutsättningar att skapa sig en tryggare tillvaro.

Nytt för den kommande treårsperioden är att målgruppen för att delta i acceleratorn Axxa breddas till 1-50 anställda från att tidigare ha varit minst 5 anställda. På så sätt breddar vi vår målgrupp ytterligare och kan nå ut till fler företag som vill skapa tillväxt. Något som är viktigt inte minst nu i coronatider då många små- och enmansföretag behöver stöttning.

I samverkan med våra partners, investerare och stadens övriga aktörer som verkar för entreprenörskap, fortsätter vi nu arbetet framåt – för tillväxt och ett bättre Malmö.

Läs Malmö stads pressmeddelande här.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: