Axxa

Samtal med Micael Nord – Näringslivsdirektör Malmö stad

Megaregion, växande stad och utmaningar för näringslivet i Malmö - samtal mellan Malmö stads näringslivsdirektör Micael Nord och Tillväxt Malmös Jan-Erik Bengtsson.

March 5, 2020

Micael Nord är statsvetare i grunden och har sitt ursprung i Skövde. Innan han tillträdde som näringslivsdirektör i Malmö stad arbetade han på Region Skåne där han varit biträdande utvecklingsdirektör för avdelningen för regional utveckling.

I sin nya roll har han det övergripande ansvaret för sex enheter som ingår i Omvärld- och Näringslivsavdelningen; Näringslivskontoret, Malmö Turism, Arbetsmarknads- och migrationsenheten, Säkerhet och beredskap, Samhällsplanering samt enheten för Externa relationer.

- Jag har varit bosatt i Malmö i fem år nu och tycker att det är en otroligt häftig stad. I Malmö hjälps man åt och arbetar gemensamt för att skapa bra förutsättningar för staden. Och det är precis så jag också vill ta mig an min roll som näringslivsdirektör, det handlar om att skapa goda förutsättningar för näringslivet så att det kan växa och utvecklas.

Tillväxt Malmös verksamhetsledare Jan-Erik Bengtsson och Micael Nord

Dialog mellan näringsliv och stad

Och det finns en del att ta tag i. Svensk näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i våra svenska kommuner visar att Malmö har sladdat nedåt till plats 172 av 290 kommuner. Hur ska vi göra för att klättra uppåt igen?

- Det finns absolut en del att jobba med här. Min förhoppning är att vi ska uppnå en bra dialog mellan företagen och staden för att kunna ringa in förbättringsområden. Vi vill gärna få input från företagarna i staden, jag uppmanar alla som vill att höra av sig till oss med sina synpunkter.

Först på dagordningen tar sig Micael Nord an den kommunala servicen.

- Vi ska förbättra vardagen för företagen och se över hur vi kan förenkla olika processer för dem och även här vill vi få in synpunkter från företagen. Malmö har i dagsläget en högre befolkningstillväxt än Stockholm och det startas ett nytt företag var tredje timme, dygnet runt, året om. Vi har en het startup scen och en ung befolkning. Vi ska se till att ta tillvara på dessa goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv.

Många ville få chansen att lära känna stadens näringslivsdirektör bättre

Kommande megaregion kräver förberedelser

I och med färdigställandet av Fehmarn Bält-förbindelsen år 2028 kommer Malmö att ingå i en megaregion vilket på olika sätt kommer att påverka vår stad.

- Vi har redan nu börjat analysera vad vi behöver göra för att dra maximal nytta av att ingå i en megaregion. Bland annat tittar vi på förutsättningarna för en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn för att kunna avlasta Öresundsbron som kommer att få ökad trafik när Hamburg kommer med i storregionen.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi lever i en spännande region och vi ser fram emot att vara med på resan in i framtiden!

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: