Intervjuer

Jan-Erik Bengtsson - en tillbakablick på 13 år med Tillväxt Malmö

I början på hösten startar ett nytt kapitel för vår verksamhetsledare Jan-Erik Bengtsson, så även för Tillväxt Malmö. Här följer en sammanfattning av hans 13 år hos oss.

June 26, 2024

Intervju med Jan-Erik Bengtsson, verksamhetsledare och affärsutvecklare på Tillväxt Malmö och Level.

När du nu är på väg att lämna över ansvaret för Tillväxt Malmö, efter snart 13 år, kan det väl vara läge att reflektera lite bakåt. Hur går tankarna?

Ja, 13 år är en väldigt lång tid! Både jobbmässigt och privat. Det har varit en förmån att ha fått vara med från start och forma Tillväxt Malmö och senare även Level.

Hur startade Tillväxt Malmö?

Stiftelsen Uppstart Malmö är ett näringslivsinitiativ som startades 2011 av Dan Olofsson och Luciano Astudillo och finansierades helt av Dan Olofsson. Det gick ut på, precis som namnet antyder, att hjälpa entreprenörer att starta företag, för att på så sätt skapa nya jobb i Malmö. Det var stort fokus på kapital och vi fick med oss väldigt många av Malmös tyngsta investerare.

Rätt tidigt insåg vi att när målet är att bidra till nya jobb, får vi ut mer av det vi satsar, både kapital och tid, om vi riktar in oss på företag som redan är igång. De är fortfarande i tidig fas, men har betalande kunder, som bekräftar affärsidén.

Det tyckte även staden var en god idé. Inte minst för att det redan fanns mycket stöd för uppstartsföretag, men i stort sett ingenting för ”vanliga” företag med ambitionen att växa. Initialt gick staden in som medfinansiär av driften, givet att vi såg till att minst lika mycket riskkapital från investerarnätverket skulle komma företagen till godo.

Vi utgick från ett helt blankt papper, men med hjälp av en mycket kompetent styrgrupp bestående av investerare från stiftelsen, Malmö stads näringslivsdirektör, MINCs VD, Almis vice VD och Universitetet vice rektor (då högskola) definierade vi erbjudandet och vår position i ekosystemet. Vi var en lite udda fågel till att börja med, så därför känns det extra bra idag, när vi är en väl etablerad verksamhet i Malmös företagsstödsystem.

En framgångsfaktor har varit samverkan mellan näringslivet och staden och det långsiktiga stödet från Malmö stad. Det har inneburit att vi haft förmånen att arbeta med kontinuitet under en lång tid, vilket är lite ovanligt för den här typen av projekt som vi är, men en stor fördel och något vi är mycket tacksamma för.

Har Tillväxt Malmös vision bestått i under åren?

Absolut! Visionen var tydlig redan från början och det är den vi arbetar emot som ledstjärna även idag – Fler människor i arbete bidrar för ett bättre Malmö. Vårt bidrag är genom affärsutveckling till Malmöföretag som har mellan 5 och 50 anställda, så att de växer och anställer fler.

Och visionen har gett resultat, eller hur?

Det får man säga. Vi har under årens lopp hjälpt närmare 400 företag med affärsutveckling och på så sätt bidragit till att det har skapats fler än 2 500 nya arbetstillfällen. Det är siffror vi känner oss stolta över.

Hur har arbetssätt och organisationen utvecklats under din tid på Tillväxt Malmö?

Vi har kontinuerligt utvecklat vårt erbjudande och vårt sätt att arbeta. Jag brukar jämföra Tillväxt Malmö med Nimis, där alla medarbetare som varit med under åren har adderat till organisationen och dess utveckling (spikat upp brädor). Viktigt är att våra affärsutvecklare själva varit entreprenörer och ledare, så att vi kan möta våra entreprenörer på deras nivå.

Vi har utvecklat metoder och program. Det har varit en intressant resa. Vi startade från noll. En tid hade vi ett ambitiöst program som vi erbjöd samtliga företag. Nu har vi landet i ett mellanting, som känns väldigt rätt. Vi har ett stort antal moduler som vi kan plocka ifrån. Likt ett smörgåsbord som vi erbjuder våra tillväxtföretag utifrån deras behov.

13 år bygger också ett mycket stort nätverk, vilket vi flitigt kunnat använda oss av till nytta för våra företag. Jag brukar skämtsamt säga att om det är någon person i Malmös näringsliv som man vill komma i kontakt med, så kan vi fixa det. Oftast direkt, men om inte annat via någon som känner någon.

Berätta mer om Level, stiftelsens nya ben med inriktning mot uppstart och mångfald.

Level är sprunget ur projektet Highway to Business, som startades 2017 på stadens initiativ. Syftet var, och är än idag, att hjälpa entreprenörer, särskilt de med utländsk bakgrund, att starta företag och skapa nya jobb.

Idén låg väldigt nära stiftelsen Uppstart Malmös ursprungliga idé, så beslutet att Tillväxt Malmö skulle delta som en partner i projektet var enkelt.

Efter ett lyckat pilotprojekt skalades verksamheten upp och bytte namn till Level 2021.

Vid det senaste årsskiftet fick stiftelsen projektansvaret för Level och i samma veva flyttade Tillväxt Malmö in i Levels lokaler på Mobilia. Eftersom både Level och Tillväxt Malmö finns till för att stödja stadens entreprenörer, är det logiskt att vi sitter tillsammans och samverkar så mycket som möjligt.

Nu finns här en one stop shop för entreprenörer i alla faser, vilket är fantastiskt.

Kan du dra dig till minnes några särskilda event eller händelser som varit extra roliga under åren?

Om jag får säga det själv så tycker jag att vi är ganska bra på att anordna event. Allt från våra mindre frukostseminarium till de större varianterna med Maxa Malmö, Årets Tillväxtentreprenör och våra olika mingel. 10-årsjubileet framstår som lite extra roligt. Det kändes stort att fira tio år och det blev en fin tillställning med en stor skara gäster. Men det är det dagliga arbetet med våra företag och möten med duktiga och engagerade entreprenörer som har gjort arbetet på Tillväxt Malmö så roligt och meningsfullt.

Vad är du mest stolt över?

I det stora: Vi började med ett blankt papper, och det var säkert många som undrade eller tvekade över vilken nytta vi skulle kunna göra. Idag vågar jag påstå att Tillväxt Malmö och Level är etablerade och erkänt nyttiga verksamheter i stadens stödsystem för entreprenörer.  Vi har även fått erkännande nationellt med studiebesök från ett flertal riksdagspersoner och på flera orter i Sverige har man startat upp liknande verksamheter med Tillväxt Malmö som förlaga.

I det lilla: Mötena och personerna jag har fått förmånen att träffa och arbete med. Jag vet att vi haft avgörande betydelse för många och vi har fått mycket positiv återkoppling genom åren – det är det bästa och värmer.

Vad vill du säga till Malmös entreprenörer?

Jag har väldigt stor respekt för alla fanatiska entreprenörer i Malmö.  Man behöver en stor dos mod, kunskap och inte minst vilja för att starta och utveckla företag.  De är verkligen värda all respekt. 4 av 5 nya jobb skapas i små- och medelstora företag brukar det ju heta. Just därför är entreprenörer så viktiga för hela vårt samhälle.

Har du några råd till din efterträdare?

Man ska vara försiktig med att ge sådana råd, anser jag. Som jag nämnde med liknelsen Nimis ovan ska alla bidra på sitt bästa sätt, så även min efterföljare. Men behovet av Tillväxt Malmö och Level är fortsatt stort, så mitt bästa råd – på ett generellt plan – är att vara lyhörd och fortsätta utveckla och anpassa Tillväxt Malmö och Levels erbjudanden så att de stödjer Malmös entreprenörer på bästa sätt.

Några slutord?

Jag vill rikta ett stort tack till alla jag haft förmånen att träffa och jobba med; I stiftelsen, kollegor, entreprenörer, investerare, partners, personer i Malmö stad och kollegor i branschen. Ingen nämnd, ingen glömd. Det har varit 13 lärorika, utvecklande och inte minst roliga år.

Tack!

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: