Nyheter

Thomas Ahrens ger 4 tips till effektivt styrelsearbete

Vad har styrelsearbete och racingdepån gemensamt? En hel del tydligen. Styrelseproffset Thomas Ahrens förklarade under Tillväxt Malmös frukostseminarium.

May 14, 2019

Mer än man kan tro! Det är i alla fall vad styrelseproffset Thomas Ahrens, Ahrens Invest, kommit fram till efter många års arbete med snabbväxande företag. På dagens frukostseminarium, som hölls i SEBs lokaler på Östergatan, berättade Thomas om förutsättningarna för ett lyckat styrelsearbete.

Racingdepå

– Styrelsen och depån har samma uppgift i det att när VD/föraren lämnar styrelserummet/depån ska hen ha mer energi än innan hen steg in i rummet.

Tyvärr är det dock ofta tvärtom menar Thomas. VD kliver in till styrelsen med energi, gott humör och många idéer bara för att gå därifrån en stund senare tappad på både ork och lust.

– Om detta är fallet så är det fel på styrelsen. Det ska såklart vara en sund dragkamp mellan styrelse och VD/ledning, men målbilden och det man arbetar mot måste ligga i linje.

Thomas själv startade sin bana med att forska på just snabbväxande företag. De mer än 250 intervjuerna som skulle resultera i en avhandling blev istället en bok när Thomas upptäckte att de akademiska formerna inte riktigt passade honom. Efter den första boken har det följt ytterligare 10, alla på temat affärsutveckling, snabbväxande företag och styrelsearbete samt en skönlitterär bok. Han har även arbetat som konsult för olika snabbväxande bolag och utbildat i ämnet med sitt eget företag Ahrens Invest.

– Styrelsen ska ha en stöttande funktion – inte ta över ratten och inte försvinna upp på åskådarläktaren.

Skapa ditt styrelse dream-team

Vilka är då Thomas bästa tips för hur man bygger ett styrelse dream-team?

– Det viktiga är att hitta en styrelse som hjälper till att bygga företagsvärde. När det kommer till sammansättningen kan man tänka på följande sätt:

  • Fem personer - är en optimal storlek i ett snabbväxande företag. Vid 10-12 personer blir risken stor för grupperingar vilket bör undvikas. Ojämnt antal är bra.
  • T-profil – hitta personer som har en bred erfarenhet, men ändå en djup nischkunskap, personer som skiljer sig åt och har olika fokusområden för att få en bra styrelse.
  • Tillväxterfarenhet – om tillväxt är målsättningen är det viktigt att ta med personer med erfarenhet av tillväxtföretag. Gärna någon som varit med på resan från 10-100 eller 50-500 anställda.
  • Personlighet och kunskap – leta efter personer som har affärssinne och integritet. De ska inte vara rädda för att säga sina åsikter och gå emot flocken.

Thams Ahrens frukostseminarium - styrelsearbete
Thomas Ahrens

När en styrelse fungerar som bäst är den en oerhörd tillgång som kan accelerera tillväxten i företaget. Motsatsen med en mindre bra styrelse kan vara förödande för tillväxten.

"Provkör" dina medlemmar

– Är man osäker på om man hittat rätt personer till sin styrelse kan det vara ett tips att först sätta samman en advisory board. På så sätt kan man ”testa” medlemmarna och se om dynamiken och personligheterna fungerar som det är tänkt. Upptäcker man en person som inte levererar kan man byta ut hen, något som är mycket svårare i en styrelse.

Vidare berättade Thomas att det i regel räcker med just en advisory board för mindre företag med mellan 10-20 anställda. Advisory board har både för- och nackdelar, exempelvis fungerar de enbart rådgivande och saknar formellt ansvar vilket skapar en annan relation till VD.

– Företagshändelser och ägarbild får sedan avgöra när det är dags för en styrelse.

Vill du lära dig mer om huruvida en styrelse eller advisory board är rätt för ditt bolag, hur du sätter samman en välfungerande styrelse och få möjlighet att testa ditt eget case är du välkommen att delta på Tillväxt Malmös Styrelseutbildning tillsammans med Thomas Ahrens. Utbildningen startar den 19 september och löper över två dagar och ger dig förutsättningarna för att lyckas med ditt styrelsearbete.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: