Nyheter

Abisco bygger stabil grund och siktar mot toppen med hjälp av affärsutveckling

Intervju med Victor Lanséus om hur ett minskat fokusområde gett förbättrad leverans och om värdet av en oberoende affärsutvecklare med utifrånperspektiv.

February 8, 2022

Abisco är ett VVS-bolag som drivs av tre unga killar med stora visioner för såväl sitt företag som hela branschen. Abisco arbetar med service, optimering, renovering och lokalanpassning av fastigheter för fastighetsbolag, byggföretag och privatkunder.

– Vi sköter allt inom värme, kyla, vatten och avlopp samt projektering, berättar Victor Lanséus, grundare av Abisco. Det är en lite gammeldags bransch där det finns stora förbättringsmöjligheter och vi vill vara med och bidra till att utveckla nya arbetssätt och skapa förbättringar.

Från en till tre delägare

Victor startade företaget 2018 tillsammans med en medgrundare efter att ha arbetat ett tag i branschen.

– Jag märkte ganska snart att det fanns utvecklings- och förbättringsmöjligheter, så där växte tanken fram att en dag starta ett eget företag.

Victors medgrundare kom så småningom på att företagande inte var hans passion och drog sig ur, sedan dess har Victor drivit Abisco på egen hand.

– I år kommer det in två nya delägare, Fabian Anderberg och John Bergkvist, vilket jag ser fram emot, säger Victor. Det känns bra att få dela både fram- och motgångar och att andra som väger upp mina svaga sidor har inflytande över företagets stora beslut. Det tror jag förbättra chanserna att rätt beslut tas.

Affärsutveckling ger nya insikter och perspektiv

Att få input och förslag från andra är den största faktorn till att Abisco i december valde att bli ett Tillväxt Malmö-företag.

– Vi genomförde vår tillväxtanalys i november med affärsutvecklarna Petra Lundgren och Peter Öhrbom. När vi fick vår återkoppling i december kände vi att de kom med mycket bra input.

Sedan dess har de hunnit med ett första månadsmöte tillsammans med sin affärsutvecklare Petra.

– Det är värdefullt att få någon utifrån som tittar på ens företag och ser vilka förbättringar som kan göras. Det är också bra att ha någon som sätter lite krav på oss, exempelvis att en uppgift ska vara klar till nästa möte. Då sätter vi fart och tar tag i det där som tidigare inte känts akut och därför blivit liggande. Nu tar vi tag i dessa bitar och det hjälper oss framåt.

Under månadsmötet gjordes en översyn av bolagets kunder och det konstaterades att de arbetade brett inom VVS-branschen med såväl stora projekt samt småjobb inom både nyproduktion och renovering.

– Vi beslutade oss för att minska vårt fokusområde och i stället höja volymen på ett specifikt område, berättar Victor. Numera inriktar vi oss på renovering och service av gamla fastigheter vilket har gett snabba resultat. Vi är mer handlingskraftiga och har förbättrat vår leverans mot kunden. Det är ett mycket konkret resultat av vår affärsutveckling med Petra och har gått väldigt snabbt.

Förändringen har även inneburit en ökad trygghet för medarbetarna som vet vad som gäller.

– Man behöver inte kunna allt från nybygge till renovering utan kan fokusera på att bli bäst inom ett område.

John Bergkvist, Victor Lanséus och Fabian Anderberg genomför en tillväxtanalys tillsammans med affärsutvecklarna Peter Öhrbom och Petra Lundgren.

Stabil grund att växa på

Idag är de 25 medarbetare på företaget med en omsättning på 32,5 miljoner.

– Vi siktar på att behålla samma omsättning i år som 2021 och jobba vidare med att sätta våra nya arbetssätt och utveckla verksamheten för att skapa en stabil grund. När allt är på plats så sätter vi gasen i botten och siktar framåt med större marknadsandelar och fler anställda som mål – ”the sky is the limit”.

En stor fördel med att ta hjälp av en affärsutvecklare är, enligt Victor, att man kan få upp ögonen för sådant som man som företagare inte själv fokuserar på i den dagliga verksamheten och därför lätt kan missa.

– Jag hoppas att vårt samarbete med Tillväxt Malmö ska hjälpa oss identifiera problem och minska den tid vi lägger på att arbeta på ett sätt som inte är optimalt, säger Victor. Det är lyxigt att ha en oberoende part att arbeta med som vill att det ska gå bra för oss. Det är något som gynnar alla – oss själva, våra medarbetare och kunder och i förlängningen Malmö.

Vill du veta mer om Abisco? Besök deras hemsida eller Youtubekanal

Driver du ett företag i Malmö och är nyfiken på om affärsutveckling kan hjälpa ditt företag med era utmaningar? Boka ett möte med oss på info@tillvaxtmalmo.se

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: