Seminarier

4 parametrar för ökat engagemang

Frukostseminarium med Barbara Wennheden och Heléne Weise Palmlund från iTURN om engagerat medarbetarskap.

September 4, 2019

Engagerat medarbetarskap var temat för dagens frukostseminarium med Barbara Wennheden och Heléne Weise Palmlund från vårt partnerföretag iTURN. På sjunde våningen i Turning Torso träffades vi för att både njuta av utsikt, frukost och förmingel innan seminariet tog vid. Även denna gång var det ett flertal nya ansikten, vilket glädjer oss.

Barbara Wennheden och Heléne Weise Palmlund

Att personers engagemang på arbetsplatsen är viktigt, både för välmående och organisationers resultat, är välkänt. Ändå visar undersökningar att endast 14% av svenskarna känner engagemang på sin arbetsplats. 14%! – Det är skrämmande låga siffror.Så vad kan man göra åt saken? iTURN beskriver 4 parametrar man kan arbeta utifrån för att öka engagemanget hos såväl sig själv som andra.

  1. Meningsfullhet

Att känna meningsfullhet är viktigt för att kunna känna engagemang. En tydlig vision och vetskap om vart man är på väg och en stabil värdegrund är a och o för att kunna bygga vidare på. Vidare är synsättet på det man gör viktigt, hugger jag sten eller är jag med och bygger en katedral?

  1. Ledarskap

50% av alla som lämnar ett jobb gör det på grund av missnöje med sin chef. Vill man förbättra sina ledaregenskaper kan man agera efter följande 10 budord: var transparent, var tydlig med riktning och mål, följ upp överenskommelser (mål), ge ärlig och genuin återkoppling, delegera ansvar, uppmana till att våga, visa äkta och genuint intresse, walk the talk, fokusera 80% på kultur och 20% på struktur, erkänn dina brister och agera för förändring.

  1. Återkoppling

Det har visat sig att engagemang ökar när människor får återkoppling på sin utveckling, detta gäller såväl medarbetare som chefer. Vi är många som har övat på att ge konstruktiv feedback, men enligt iTURN är det lika viktigt att kunna ta emot feedback och då med ett growth mindset, dvs att man är öppen för sin egen förmåga att förändras. Slutligen måste man även efterfråga feedback från sin omgivning.

  1. OAS

Den Optimala ArbetsSituationen. För att finna sin OAS och trivas optimalt på sitt arbete är det tre områden som behöver finnas på plats och samverka med varandra – Kan, vill och rätt sammanhang. Kan – dina kunskaper, egenskaper, talanger och färdigheter som gör att du lyckas med ditt uppdrag. Vill – dina drivkrafter, intressen, motivationer och tillgodosedda behov. Rätt sammanhang – vision och mål, kultur, värderingar och arbetsmiljö. När dessa tre områden är uppfyllda känns arbetet rätt och engagemang kan uppstå.

Seminariebesökare

Tack Barbara och Heléne för en mycket intressant morgon och tack till alla er som deltog på seminariet!

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: