Seminarier

Skapa och hantera tillväxt - Peters bästa tips!

Flera tillväxtintresserade & morgonpigga personer samlades på Hotel Noble House för att lyssna på Peters tips. För er som inte kunde närvara kommer här en sammanfattning!

October 26, 2023
Vanligtvis är det vi själva som arrangerar frukostseminarium, men den 19 oktober fick vi äran att gästspela själva! Vår affärsutvecklare Peter Öhrbom föreläste denna morgon på företagsgruppen Mitt i Malmö, med temat “skapa och hantera tillväxt”.

Att tänka på kring tillväxt och strategi 

När man sätter strategin i ett tillväxtföretag är det viktigt att den ska vara begriplig och inkluderande för alla - tänk transparens och inspiration! Helt enkelt, en strategi som alla förstår och kan stå bakom. Kommunicerbara strategier kommer alltid att vinna i längden över svårtydda och krångliga. 

En vinnande strategi vågar utmana när det kommer till branschlogik och identifierar svordomarna. Med det menas att du behöver hitta behovet, det som inte funkar hos dina kunder eller konkurrenter, och erbjuda en lösning på det. 

Tillväxt och målsättning 

Självklart finns det ofta många mål som man vill uppnå i ett tillväxtföretag, men krångla inte till det i onödan! “Fokus” är nyckelordet här. Identifiera hellre vad som är absolut viktigast just nu och sätt max tre mål, och satsa på dem. Det är också viktigt att involvera hela personalstyrkan - alla ska känna till dem och gärna även kunna bidra till att de uppnås. 

Precis som strategin ska målen vara begripliga för alla, utmanande men samtidigt nåbara och realistiska. När något av målen är uppnått, glöm inte att fira! 

Prioritera och definiera kundkategorier 

När det kommer till dina kunder är det viktigt att definiera vilka som vårt erbjudande ska rikta sig till, något som görs genom segmentering. Detta ser olika ut beroende på om du vänder dig till företagskunder eller privatkunder, men exempel på kriterier kan vara: 

Företag: Privat:
Typ Ålder
Bransch Kön
Storlek Livssituation
Geografi Geografi

Utöver detta behöver man även identifiera dina “ja”, “nja” och “nej”-kunder för att veta vilka som ska prioriteras. Ja-kunderna ska veta att vi finns, vi riktar oss specifikt till dem i marknadsföringen och “jagar” dem lite extra. Nja-kunderna är ingen prioritet, men kommer de till oss levererar vi om det inte kräver alltför stora anpassningar. Nej-kunder är helt enkelt kunder som vi väljer bort. 

Peters snabba tips för dig som vill skapa tillväxt: 

  • Våga testa nytt, håll tempo och gör ”good enough”
  • Microsegmentera marknaden
  • Jobba med dina fokuskunder
  • Utmana det som är branschstandard
  • Våga säga nej
  • Anställ oliktänkare
  • Lös ett riktigt problem eller besvara en svordom
  • Bli inte en byråkrat, men älska ordning och reda!

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: