Nyheter

Sälj ditt företag med framgång - vägen till en lyckad affär!

Hur går en försäljningsprocess till? Hur ökar jag värdet på mitt företag? Och hur mycket är mitt företag värt? Jenny Citré från Svensk FöretagsFörmedling har svaren.

February 21, 2024

Tidig morgon på kärlekens dag gästades vi på vårt nya kontor av en morgonpigg skara som kommit för att ta del av Jenny Citrés föreläsning på temat Sälja och köpa företag. Jenny är transaktionsrådgivare på Svensk FöretagsFörmedling och har ansvarat för ett flertal stora företagsaffärer.

Först och främst gratulerar vi alla gäster som tog sig till seminariet denna arla morgon, för är det något man, enligt Jenny, ska göra när man funderar på att sälja sitt företag så är det att skaffa sig information.

Att sälja sitt företag är en stor affär och något som kan vara krävande i såväl tid som arbete och känslor. För många är det den största affären man gör i sitt liv och då är det av yttersta vikt att allt blir rätt och riktigt så att alla parterna blir överens och nöjda.  

Förberedelser inför att sälja sitt företag

Om du vet att du framöver kommer att vilja sälja sitt företag så är det Jennys råd att inte vänta tills du är pensionsmässig med att starta processen.

– Ofta vill köparen att den tidigare säljaren ska stanna kvar i företaget ett tag för att säkerställa kontinuiteten. Därför är det en god idé att du inte väntar in i det sista med att sälja ditt företag.

Det är också viktigt att fundera igenom vilken sorts säljare du vill vara.

– Vad är viktigt för dig? Ska du tjäna så mycket som möjligt eller vill du att försäljningen ska gå så gott som obemärkt förbi för dina anställda? Är det viktigt för dig att företaget ligger kvar på samma plats? Kanske vill du bara sälja en del av ditt företag för att komma in i ett större sammanhang? Som företagsförmedlare behöver man förstå sin kunds drivkrafter för att kunna lotsa till rätt köpare.

Vidare behöver du titta på marknadens tajming som har en stor påverkan. Förvärvsintresset inom olika branscher varierar över tid. Är det rätt tidpunkt för dig att sälja just nu eller bör du avvakta och i stället ägna dig åt värdeskapande åtgärder tills marknaden är mer fördelaktig?

Värdeskapande åtgärder

Säkerställ att du har kontroll och ordning i ditt företag innan du går in i en försäljningsprocess. Förbered dig genom att utföra värdeskapande åtgärder, exempel på sådana åtgärder kan vara att:

– Se över din roll som ägare och se till att företagets överlevnad inte är beroende av dig. När du som ägare själv har för många ansvarsområden kan företaget bli sårbart. Att ta in en extern VD är ett exempel på att göra företaget mindre personberoende av dig. Det är viktigt att delegera ansvar och gå igenom arbetsprocesser.

– Granska alla avtal med anställda, kunder och leverantörer. Även om muntliga avtal vanligtvis fungerar bra, så ökar det värdet med skriftliga avtal eftersom köparens risk blir mindre. Det är sällan problem att formalisera avtal.

– Renodla balans- och resultaträkning. Rensa upp koncerninterna mellanhavande. Gör gärna detta innan ni sätter i gång med försäljningsprocessen, absolut senast vid tillträde. Gå igenom det som finns på tillgångssidan och det som finns på skuldsidan så att allt stämmer.

– Se över justeringsposter. Ibland kan det finnas orena kostnader i form av löner för personer som inte är aktiva i företaget varje dag. Dessa kan utgöra en positiv justeringspost då köparen inte kommer att ha dessa extra kostnader. Men det kan också vara omvänt.

Försäljningsprocessen

– Om en kund kommer till mig för att sälja sitt företag så börjar vi alltid processen med att träffas och lära känna varandra, berättar Jenny. Inför ett sådant möte har jag förberett mig genom att undersöka företaget i förväg.

Efter att ha kommit överens om att samarbeta skrivs ett uppdragsavtal mellan parterna. Därefter börjar Jennys arbete med att förstå företaget på en djupare nivå.

– Jag kommer såklart aldrig att lära känna företaget så som du som ägare gör men jag ska kunna förstå det så pass väl att jag kan skriva ett IM, informationsmemorandum dvs en utförlig företagspresentation.

Därefter påbörjas processen med att välja ut relevanta spekulanter. Vilka är aktiva just nu? Här måste man gå tillbaka till frågan vi ställde oss i början – vem är du som säljare och vem är du villig att sälja till?

– Utifrån diskussionen tar jag sedan fram en spekulantlista som vi går igenom tillsammans. Därefter börjar jag kontakta företagen.

Informationen som Jenny kan dela med sig av till de kontaktade företagen är sådan som hon och säljaren har kommit överens om. Ibland läggs även försäljningen ut på hemsidan men det sker endast vid ungefär hälften av gångerna. I detta skede läggs det säljande företagets namn inte ut, det går alltså inte att utläsa vilket företag det rör sig om.

– Lägger man ut försäljningen på hemsidan så riskerar det att attrahera en hel del nyfikna konkurrenter som egentligen inte alls är intresserade av ett köp, berättar Jenny. Vi arbetar enbart med noga utvalda spekulanter.

De företag som visat intresse får i ett nästa skede skriva på ett sekretessavtal, först då får spekulanten ta del av IM:et och kännedom om vilket företag det rör sig om. Därefter sker ett förutsättningslöst möte mellan säljare och potentiell köpare.

– Det vanligaste efter ett sådant möte är att de som fortfarande är intresserade ber säljaren att skicka en uppdaterad balans- och resultaträkning på kontonivå. Intresserade köpare lämnar därefter ett så kallat indikativt bud, dvs ett icke bindande bud men som ger en indikation på vilken nivå man är intresserad att lägga sig.

Enligt Jenny ska man aldrig ta första bästa bud.

– Jag anser att man alltid ska stämma av med marknaden innan man accepterar ett bud. Det kan vara väldigt smickrande att tex bli direktkontaktad av ett företag som är intresserad av att diskutera ett köp. Men som sagt, stäm av med marknaden först och få in bud från flera olika företag så att du får förhandlingsmöjligheter. Detta för att du ska få de kommersiella och legala villkor som passar dig bäst.

Säljaren väljer vilken köpare de vill gå vidare med och sedan signeras ett LOI, (letter of intent) avsiktsförklaring. Köparen går då in i det som kallas för DD, (due diligence) företagsbesiktning.

– Vi får då en fil med frågor inom legala, skattemässiga och kommersiella frågor. Sedan lägger säljaren in dokument i en mappstruktur som jag har skapat i ett digitalt datarum. Denna del i processen ska inte underskattas, den tar tid och kan vara ganska krävande. Det är därför man ska ha förberett sig på det sätt som vi diskuterade tidigare med att se över sina avtal mm.

Som företagsförmedlare företräder man alltid säljaren.

– Vi tar därför gärna på oss att upprätta aktieöverlåtelseavtalet och ser till att det blir säljarvänligt. Vi har en affärsjurist som säkerställer att allt med avtalet stämmer. Slutligen sker signeringen av aktieöverlåtelseavtalet och tillträde, då pengar och aktier byter ägare.

Processen i sin helhet är omfattande och tar mellan 8 och 12 månader från det att Jenny och säljaren träffas första gången tills det att säljaren har fått sina pengar.

Vad är mitt företag värt?

– Den absolut vanligaste frågan jag får när människor ringer mig är ”vad är mitt företag värt”?

När det kommer till värdering av företag så finns det olika värderingsprinciper.  

– Dels kan man utgå från balansräkningen, säger Jenny. Då ser man över det egna kapitalet (tillgångar minus skulder), samt övervärden i tillgångar. Exempelvis kan det finnas maskiner som är bokförda till 3 miljoner kronor men har ett marknadsvärde på 5 miljoner kronor, då har de ett övervärde på 2 miljoner kronor som ska läggas till det egna kapitalet i värderingen. Det kan såklart även vara det omvända förhållandet.

Ett annat sätt är att se på resultaträkning, en så kallad kassaflödesvärdering.

– Då tittar man på kassaflödet som är tänkt att komma framöver och så diskonterar man det till nuvärde, vilket görs med en ränta som man har satt upp utifrån vilka risker man ser.

Ytterligare ett sätt att värdera sitt företag är genom att titta på andra företag inom samma bransch som är ungefär som ditt företag och se vad man betalar för multipel på den typen av företag.  

Snittet för 2023, för alla branscher, ligger på multipel 4,6, dvs 4,6 gånger EBIT, (Earnings before interest and taxes) rörelseresultatet.

– Snittet för SaaS företag ligger vanligtvis högre, på en multipel på mellan 15-40, berättar Jenny. Det kan alltså variera stort mellan olika branscher. Vi har statistiken uppdelad på bransch.

Att sälja sitt företag är en betydelsefull resa som kräver förberedelser, förståelse för marknaden och en väl genomtänkt strategi. Med detta på plats finns det alla förutsättningar för en lyckad affär som båda parter kan vara nöjda med.

Stort tack till Jenny Citré för att du delade med dig av dina kunskaper på vårt frukostseminarium. Vi vill även tacka alla gäster som deltog.

Håll utkik på vår hemsida under kalendariet för att inte missa kommans seminarier.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: