Under de senaste tre åren har Tillväxt Malmö deltagit i samverkansprojektet Highway to Business tillsammans med Malmö stad, Almi företagspartner och Arbetsförmedlingen. Projektet har haft som syfte att bistå nyanlända personer i sitt entreprenörskap i Sverige. Vår affärsutvecklare Åsa Krug har varit en av de drivande i projektet och träffat massor med spännande entreprenörer under åren. I intervjun nedan berättar hon om sina erfarenheter från projektet och vad hon tar med sig till framtiden.

– De första månaderna arbetade vi med att sätta upp gemensamma rutiner och arbetssätt. När man samverkar olika företag emellan kommer människor med egna sätt att göra saker och ting på. Då behöver man först skaffa sig en gemensam plattform/bas för att slippa problem senare. Ett tydligt gemensamt mål är också en förutsättning för att man ska få samarbetet att fungera.

De uppsatta målen var förutbestämda av Malmö stad som varit projektägare. Femton nya företag skulle startas under perioden, varav fem av kvinnor.

– Såhär i slutet av projektet ser vi att vi har uppfyllt alla våra uppsatta mål. Sexton nya företag har startats, varav sex av kvinnor och över 300 personer har blivit personligen informerade om projektet. Siffror och måluppfyllelse är såklart bra och nödvändigt, men det är ju att se dessa personer lyckas och förverkliga sina drömmar som är den verkliga belöningen. Det är riktigt häftigt!

Lyckad mix mellan utbildning i grupp och personliga möten

Highway to Business har varit indelat i två delar. Den första har bestått av sex utbildningsmoduler med övergripande teman som affärsidé,marknad, marknadsföring, lagar och förordningar, budget samt sälj. Grunderna till modulerna kommer från Almi men har omarbetats, anpassats och förenklats språkligt.

– Sammanlagt har 90 personer genomgått utbildningarna. Det har varit runt 12 personer per grupp och de har haft varierande nationaliteter. Vi bestämde oss tidigt för att språket inte skulle vara något hinder för dem som ville delta i programmet. Därför har vi inte haft några språkkrav och istället talat de språk vi haft till förfogande, arabiska, engelska, svenska och ibland svengelska. Har det behövts ett annat språk så har vi löst det helt enkelt.

I utbildningsblocket har det varit mycket information om hur saker görs i Sverige med förklaringar av lagar och regler samt svenskaffärskultur. Den andra delen i programmet har varit de personliga mötena.

– I mötena har vi kunnat gå in mer på deltagarnas affärsidéer och specifika problem som de kanske stött på. Jassim Almudafar, från Almi företagspartner, och jag har delat upp deltagarna mellan oss beroende på affärsområde och språkkunskaper.

Mohamad Rasheed, Highway to Business-deltagare, och Åsa Krug visar upp delar av Toti Stores sortiment av sockerfria produkter.

Öppna dörrar för alla

En viktig del i projektet har varit att möta människor med flexibilitet.

– Det har inte funnits någon exakt tidslängd som man kan eller får vara med i projektet. Vissa personer har kommit och gått, kanske var de med i starten på utbildningen, sedan försvunnit ett tag för att slutligen komma tillbaka med en affärsplan som de vill diskutera. Alla människor är olika och passar inte in i samma mall. Vi ville ha öppna dörrar för alla.

Intaget till programmet skedde genom Arbetsförmedlingen där personer från etableringen erbjöds möjligheten att delta.

– Det har varit en stor variation på människor, högutbildade och lågutbildade. Några med erfarenhet av att driva företag i hemlandet, andra ville starta företag här för att de inte kunnat få ett arbete.

Nya kontakter och nya vänner

Gemensam för de flesta är behovet av att vidga sitt nätverk.

– Att stå utan nätverk var något jag självupplevde efter att ha bott utomlands den största delen av mitt vuxna liv. När jag kom tillbaka till Sverige gick jag med i olika nätverk och har idag, åtta år senare, arbetat upp ett stort nätverk som jag gärna inkluderar fler i och delar med mig av.

Förutom många nya kontakter tar Åsa med sig mängder med nya kunskaper nu när projektet avslutats.

– Jag har lärt mig otroligt mycket under dessa tre åren. Dels om olika kulturer, dels om alla de olika branscher som jag har fått sätta mig in i. Sen har det varit fantastiskt roligt att träffa alla dessa drivna, nyfikna och intresserade människor som har startat sina företag. Många av dem har blivit personliga vänner.

Flera av deltagarna har velat starta sina företag för att de inte har fått något arbete i Sverige, många gånger trots höga utbildningar.

– Även om det har gått bra för dem på deras entreprenörsresa och de idag försörjer sig på sina verksamheter så ska ju inte arbetslöshet behöva ligga som grund för att starta företag. Vi måste bli mer tillåtande för olikheter och omfamna mångfalden i Sverige. Mänskligheten är mångfald!

Åsa Krug tillsammans med Jaw Ching som startat franchiseföretaget Sushi Daily.

På Tillväxt Malmös Youtube-kanal hittar du filmer som presenterar fem av företagen från projektet Highway to Business.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: