Seminarier

Holdingbolag eller inte?

Holdingbolag, moderbolag, dotterbolag och koncern? Erik Mauritzson från EY reder ut begreppen och förklarar vilka för- och nackdelar som finns med upplägget.

March 15, 2022

Vad innebär det att ha ett holdingbolag och i vilka lägen är det bra att starta ett? Erik Mauritzson, revisor på partnerföretaget EY, gick igenom detta och lite till med ett gäng särskilt inbjudna och mycket engagerade tillväxt-företag.

Innehåll:

• Vad är en koncern?

• När brukar man starta ett holdingbolag?

• Vilka nackdelar finns med ett holdingbolag?

• Vad bör man tänka på när man har ett holdingbolag?

• Hur går det till när man skapar ett holdingbolag?

Erik Mauritzson, EY

Vad är en koncern?

En koncern utgörs av ett moderbolag (holdingbolag) i toppen, som har bestämmande inflytande, dvs mer än 50% av aktierna i ett eller flera dotterbolag. En koncern kan innehålla hur många dotterbolag som helst. Anledningen till att man väljer att skapa en koncern är oftast kopplat till riskaspekten. Man kan ha olika typer av verksamheter och välja att lägga dem i olika bolag. Så länge man är helägd och befinner sig i Sverige så får man flytta överskott mellan sina bolag med hjälp av koncernbidrag. Det innebär att om man har ett överskott i det ena bolaget men ett underskott i det andra kan det vinstdrivande bolaget ge koncernbidrag till det förlustdrivande bolaget och på detta sätt minska koncernens totala skattebetalningar.

När brukar man starta ett holdingbolag?

Enligt Erik finns det åtminstone fyra situationer när det är läge att starta ett holdingbolag.

1. För att skydda tidigare års upparbetade vinster. Genom att slussa upp överskottslikviditeten från dotterbolaget till moderbolaget, vilket är skattefritt, kan man trygga en del likviditet om något skulle gå fel i dotterbolaget. Då moderbolag och dotterbolag är två olika juridiska personer kan moderbolaget aldrig bli återbetalningsskyldig för dotterbolagets skulder (om inte moderbolaget ställt ut några garantier eller om en utbetalning skett i nära anslutning till konkursen i avsikt att minska likviditeten i dotterbolaget).

2. Om man ska sälja hela eller delar av sitt företag. Ska man göra en ägarförändring så är Eriks medskick att inte göra detta själv – ta in hjälp. Blir det fel så kan det bli väldigt fel och mycket kostsamt.

3. Om man ska starta flera verksamheter. Någon som driver olika restauranger kan exempelvis välja att lägga dessa i olika bolag för att sprida risken och inte lägga alla ägg i en korg. Att teckna lokalkontrakt i olika bolag kan vara klokt om det skulle visa sig att ett av bolagen inte är lönsamt.

4. För att kunna resultatutjämna mellan olika bolag. Koncernbidragsrätt innebär att du får flytta pengar mellan dina olika bolag inom koncernen. Gör du förlust i ett av bolagen kan du undvika skatt i ett annat bolag.

Frukostseminarium om för- och nackdelar med holdingbolag.

Vilka nackdelar finns med ett holdingbolag?

Det finns vissa transaktionskostnader när man skapar holdingbolag som kan vara en nackdel. Detta kan gälla bokföring, årsredovisning, deklaration och revision beroende på hur stort det är.

Vad bör man tänka på när man har ett holdingbolag?

Man bör tänka igenom vilken risk man vill ha på sina pengar och när man bör plocka ut dem, precis som med sin privatekonomi. Ska man ha pengarna i en aktiefond, räntefond och så vidare.

Hur går det till när man skapar ett holdingbolag?

Man behöver 25 000 kr på ett konto och en mailadress, svårare än så är det egentligen inte. Men man ska ju inte skapa ett holdingbolag för sakens skull. Erik rekommenderar att köpa ett färdigt lagerbolag när det är dags och sedan tar man hjälp för att göra de transaktioner man behöver göra.

Skillnaden mellan att skapa ett eget holdingbolag och att köpa ett färdigt lagerbolag är att det tar lång tid att göra det själv. Man behöver ta fram alla handlingar och skicka in dem till Bolagsverket. Vid ett färdigt lagerbolag har någon redan tagit fram detta så det kommer ett färdigt bolag där man kan välja in sin styrelse. Det kan kosta ca 7 500kr, så visst kostar det lite mer men det sparar dig en massa tid och arbete.

Det finns många skattetekniska möjligheter med att ha holdingbolag, ett sista medskick från Erik är dock att ta hjälp när det blir skarpt läge för att slippa hamna i tråkiga situationer.

Ni som är tillväxt-företag har möjligheten att använda era partnercheckar från EY för att få rådgivning.

Tack till alla entreprenörer som deltog och ställde många intressanta frågor.

Se vårt kalendarium förkommande event

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: