Intervjuer

Malmöföretaget Eletive växer snabbt med hjälp av kapitaltillskott

Eletives digitala plattform för medarbetarundersökningar säljer över förväntan och företaget siktar på att utöka med 15 nya medarbetare innan årets slut.

April 13, 2021

Malmöföretaget Eletive är inne i en snabb tillväxtfas och planerar att skala upp bolagets 25 anställda till 40 innan året är slut. Marcus Wennmo är en av bolagets tre grundare och tillika VD. Vi på Tillväxt Malmö lärde känna honom som en av deltagarna på Maxa Malmö 2020 och vi fortsätter att följa bolagets utveckling med stort intresse. När tidningen Rapidus häromveckan berättade att Eletive nyligen tagit in 11 miljoner kronor i kapitaltillskott ville vi gärna få möjlighet till en egen pratstund för att höra mer om företagets tillväxt och utveckling.

Eletive startades 2014 då grundarna, två civilingenjörer och en psykolog, såg att det saknades en plattform för medarbetarundersökningar som inte enbart mäter utan också driver välmående och engagemang.

– Vi har tagit fram en modern plattform för att mäta engagemang hos en organisations medarbetare, berättar Marcus. För oss var det väldigt viktigt att frågorna i våra mätningar är evidensbaserade och byggda på vetenskaplig forskning.

Ökat engagemang genom inkludering

Att låta sina medarbetare bli hörda och involverade ger enligt Marcus en känsla av att vara inkluderad, vilket i sin tur leder till högre engagemang.

– När medarbetare märker att deras svar uppmärksammas och tas på allvar så ökar trivsel och engagemang. Det kan leda till minskad personalomsättning och ökad omsättning eftersom ledningen arbetar proaktivt för att medarbetarna ska trivas på jobbet. Vår plattform mäter bland annat meningsfullhet, delaktighet, lärande, personlig utveckling samt relationer till chef och kollegor. Sedan sammanställs materialet både för den enskilde medarbetaren, som på så sätt kan hålla koll på sin utveckling, samt till chefer och HR personal.

Idag har de kunder i 19 olika länder men fokus ligger fortsatt på Sverige och Norge. Deras kunder har allt från 50 – 15 000 anställda.

– Fördelen med vår plattform är att den är väldigt flexibel och går att anpassa efter organisationens behov. Man kan välja att mäta hela organisationen på en och samma gång med ett givet intervall, exempelvis en gång i månaden, eller mäta avdelning för avdelning.

Digital plattform för snabba resultat

Feedback från kunderna har visat att mätningar varannan vecka är mest uppskattat.

– Man kan tycka att det låter högt och att användarna skulle bli enkättrötta, men så är det alltså inte. I stället blir analysen en del av vardagen som man snabbt klickar sig igenom. Vi använder oss av machine learning som gör att programvaran lär sig efterhand som den används. Detta gör att frågorna varieras och blir skräddarsydda mot personen i fråga.

På så sätt förnyas frågorna varje gång du fyller i dem och fokus läggs på de områden där programmet upptäckt att det behövs fördjupade insikter.

– Har en person exempelvis angett att relationen till chefen är lite ansträngd så kommer frågorna i nästa enkät att fokusera mer på denna frågeställning för att förstå bättre vari problemet ligger.

Efterfrågan på Eletives plattform är väldigt hög just nu och de säljer över förväntan. Enligt Marcus har branschen varit i rörelse de senaste 2-3 åren och är just nu inne i en stor transformation.

– Lösningar, som den vi erbjuder våra kunder, har funnits ett tag nu men det är de senaste två åren som lyftet skett och Corona har hjälpt till att accelerera det.

Tidigare har man använt ett verktyg som har gett ett resultat som är inaktuellt redan när man fått det. Först gjordes en stor mätning som gav resultat några veckor, ibland månader senare.  Därefter tog det ett par månader för att sammanställa materialet och sedan ytterligare ett par månader för att skapa en åtgärdsplan. Då är ju frågeställningarna redan flera månader gamla och kanske redan förlegade. Medarbetaren kan ha ställts inför nya utmaningar, bytt team eller rent av lämnat organisationen.

– På vår plattform sköts allt digitalt, resultaten levereras snabbt och går att följa upp omgående, d.v.s. i realtid.

Vet man inte riktigt hur man ska ta sig an resultatet för att komma vidare erbjuder Eletive Customer Success team, coacher som kan hjälpa kunderna med exempelvis workshops eller utbildningar för att omsätta resultaten i handling.

– Tanken är att kunden ska bli självgående med tiden men vi finns med som stöd i början för dem som behöver det, berättar Marcus.

Vi kommer fortsatt följa Marcus och teamet på Eletive på deras spännande tillväxtresa.

Är du nyfiken på en av tjänsterna som ligger ute hos Eletive kan du läsa mer här: https://careers.eletive.com

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: