Maxa Malmö

Mylla är klara för Maxa Malmö! Intervju med Jens Thulin

Mylla deltar i Maxa Malmö 2023! Här följer en intervju med Myllas medgrundare Jens Thulin.

February 27, 2023

Såhär en dag innan ansökan till Maxa Malmö stänger passar vi på att presentera det första företaget som är klara till den stora dagen 21 april - Mylla Mat! Vi tog en pratstund med medgrundare Jens Thulin. 

Hej Jens! Vill du börja med att berätta kort om vad Myllas idé är? 

Vi utvecklar och bygger Sveriges främsta digitala marknadsplats för direktförsäljning av livsmedel och råvaror. Mylla ska kunna användas av såväl småskaliga producenter som större varumärken för att kunna sälja med färre mellanhänder, ta kontroll och äga större delen av kundresan, kunna kontrollera prissättning och kampanjer och hur varumärket syns och framställs. 

Det handlar helt enkelt om att det ska bli lättare att handla mat från den som faktiskt har skapat den, och återskapa relationen mellan de som äter maten och de som producerar den. 

Vad hoppas du få ut av att delta i Maxa Malmö? 

Till att börja med, möjligheten att få vända och vrida på de utmaningar man har som ett relativt nystartat och växande bolag, med allt vad det innebär. Att få göra det tillsammans med rutinerade personer som förhoppningsvis kan ge en stöd och en skjuts i rätt riktning. Den andra delen är nätverkande och kontakter, som ju är avgörande för att lyckas. Vi är inne i en fas där vi behöver externt kapital för att kunna fortsätta med geografisk expansion och vidareutveckling av vår plattform. Ett underliggande intresse är att nå ut med budskapet och se om det finns intressenter som kan vara med på resan framåt. 

Hur ser framtidsvisionen ut för Mylla mat? 

Det är en oerhört offensiv och visionär framtid, och planen ser ljus ut. Jag själv kommer från en miljö-, klimat- och hållbarhetsbakgrund och om det är någonting vi måste ställa om så är det sättet vi hanterar livsmedel och matsystemet på. Jag driver mitt lantbruk och är således primärproducent, och jag tror att EU-stöd kommer ändras från att historiskt sett riktats mot effektivisering och storskalighet till att uppmuntra till mer småskalighet. Det känns som att vi träffar ett par stora megatrender med den satsning vi gör: direct to consumer-trenden, hållbarhet, hälsoaspekten och ökad transparens och medvetenhet  - att äta friskare och färskare mat. En plattform som Mylla behövs och det vi gör är i högsta grad relevant. Jag tror att det framöver kommer att ske många förändringar som ligger till stor fördel för den affärsmodell vi byggt upp.

Läs mer om Mylla på deras hemsida, här!

Maxa Malmö går av stapeln 21 april. Läs mer om Maxa Malmö och de deltagande företagen på maxamalmö.se.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: