Maxa Malmö

Symbal Communication klara för Maxa Malmö! Intervju med Peter Gustafson

Symbal Communication är klara för Maxa Malmö 2023! Här följer en intervju med grundare Peter Gustafson.

April 12, 2023
Välkomna säger vi till nästa företag som är klara för Maxa Malmö, nämligen Symbal Communication! Här följer en intervju med grundaren och delägaren Peter Gustafson, som var med och startade bolaget för 20 år sedan.

 

Hej Peter! Vill du berätta kort om Symbal Communication?

Vi hjälper företag och offentliga organisationer att lyckas med sina förändringsinitiativ. Transformation och förändring handlar om att få med sig alla anställda. Det hjälper vi företag med genom att fokusera på hur”, inte vad - hur ska man leda andra människor? Hur ska man som chef få med sig de anställda? Hur kan man kommunicera till sina anställda genom pedagogik?

Detta börjar med en transformationsresa där kunden behöver ändra företagets inriktning, till exempel ett nytt arbetssätt. En sådan resa går att dela in i olika faser, först ska beslutet fattas. Redan där kan vi komma in och addera det strategiska kommunikationsperspektivet, skapa en strategisk story kring hela transformationen och hjälpa dem formulera visionen och orsaken till att de måste förändras.

Andra fasen handlar om koncept och planering, att ta fram själva kommunikationskonceptet som kommer bära över tid. Exempelvis formulera budskap, hur förändringen visuellt ska presenteras, vilka kanaler vi ska jobba med, stöd till våra chefer för att driva igenom dessa. Tredje fasen är implementering, vad behöver vi för att väcka folks intresse? Där kan vi skapa artiklar, film, talkshow, podcast med mera. Vi kan också vara behjälpliga med att facilitera dialogen för att få en bra dialog internt. Symbal jobbar också med pedagogik, utbildningsmaterial och lösningar, för att medarbetarna ska få ta till sig ny kunskap och ta sig an komplexa problem.

Sista fasen i en sådan här transformationsresa är själva beteendeförändringen och där har kommunikationen en viktig roll att spela, vi brukar prata om beteendeförstärkande kommunikation. Medarbetaren behöver känna sig sedd, att man gör rätt, känna att det var värt besväret att ändras. Där kan vi fungera som change-coacher till den operativa ledningen och hjälpa dem hålla fokus. Många gånger ser manförändringsprocessen som ett projekt med en tydlig start- och slutpunkt, men så är det ju inte. Det är en kontinuerlig process, och det är först när man börjar använda den nya metoden som förändringen är genomförd. Det finns ett stort gap idag hur man jobbar med förändring i både små och stora företag.

 

Vad hoppas du få ut av att delta i Maxa Malmö? 

Framför allt få idéer hur vi ska få upp förändringskommunikationen på den strategiska agendan i företag. Vi upplever att det är något som ledningen ofta låter sina specialister ta hand om, till exempel HR och kommunikatörer, och vi vill ha hjälp med att kommunicera hur vi ska få den strategiska ledningen att inse affärsvärdet. Många gånger låter ledningen i bolaget sina specialister ta hand om det, som HR, kommunikatörer och så vidare. Jag skulle vilja att de insåg affärsvärdet i att bibehålla energin och undvika gå ner i produktivitetstapp, hur viktigt det är att ta hand om medarbetarna och involvera dem i hela processen. Jobbar man rätt med dessa saker finns det pengar att tjäna, men utmaningen är att det är svårt att sätta hårda KPI:er på det.

Vi ser helt enkelt Maxa Malmö som en bra möjlighet att undersöka vad det finns för fler vinklar på vår affärsidé och få värdefull input. Det är också en bra möjlighet att visa vilka vi är och se om någon av paneldeltagarna vill fortsätta relationen med oss på ett eller annat sätt.

 

Hur ser framtidsvisionen ut för Symbal?

Framför allt växa, genom att utveckla de tjänster som vi har. Vi ser att det finns en stor efterfrågan på kvalificerad rådgivning och facilitering. Vi behöver även bli fler, växa genom att både anställa fler personer men också bygga ut vårt nätverk av associerade konsulter. Det unika med oss är att vi har en egen kreativ verkstad, vi skriver texter och producerar filmer. Där skiljer vi oss från de stora konsulttjänsterna – vi anser att business och kreativitet hänger ihop och tar ett helhetsgrepp på själva förändringen. Där behöver vi utöka vårt partnernätverk med ännu fler duktiga kreatörer.  

Vi håller även på att utveckla ”Symbal academy”, där företag kan öka sina färdigheter i förändringskommunikation. Genom detta kan vi öppna upp för fler kunder och utbilda ledare att bli bättre på att arbeta med ”hur:et”.

I april satsar vi framåt genom att Filippa Freijd börjar som VD på företaget, vilket vi ser fram emot. Hon har bland annat jobbat som kommunikationschef tidigare och kommer senast från Region Skåne.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: