Axxa

Att bygga team för framtiden

Frukostseminarium med Elin Perttu om drivkrafter, engagemang och medarbetarnas betydelse för ett företags framgång.

October 5, 2018

Elin Perttu bjuder på en inspirerande start på dagen när hon gästar Tillväxt Malmö i ett frukostseminarium hos revisionsbyrån BDO. Elin är utbildad beteendevetare från Lunds Universitet med lång erfarenhet av förändringsledning, ledarskapsutveckling och HR från IKEA. Hon pratar om drivkrafter, engagemang och medarbetarnas betydelse för ett företags framgång. Lågt engagemang är kostsamt, samtidigt som vinsten är stor för de företag som lyckas höja engagemanget. Elin lyfter vikten av att företag tar hand om sina medarbetare, tar reda på vad som engagerar dem och hittar deras drivkrafter.  

Elin Perttu om konkurrenskraft genom välfungerande team.

– Vad engagerar dig i ditt arbete?

Frågan ställs till förväntansfulla deltagare i början av presentationen. Vi får varsin lista över arbetsrelaterade påståenden där vi märker ut vad som ger energi med en bock och vad som inte ger energi med ett kryss. Det påstående som ger mest energi märks ut med en stjärna. Följdfrågan ”Hur mycket tid lägger du på stjärnan?” blir en tankeställare. Att ägna sig åt det som ger energi gör mycket för engagemanget, men tiden går oftast åt någonting annat – kanske fler kryss än bockar?

Betydelsen av "det lilla extra"

Engagerade medarbetare som ger ”det där lilla extra” påverkar hela organisationen: medarbetarna, produktiviteten, lönsamheten, kunderna och tillväxten. Det är ingen hemlighet. Ändå är det inte många som ägnar sig åt engagerande uppgifter på jobbet. 14% av svenska medarbetare är engagerade i sitt arbete, 75% saknar engagemang och gör bara det de måste och 11% motarbetar aktivt verksamheten, enligt Gallups rapport "State of the Global Workforce” från 2017.

– Mest krut läggs allt för ofta på personerna som märks mest, motarbetarna. Den stora majoriteten som saknar engagemang och där potentialen för förändring finns, får stanna kvar i den oengagerade fasen.

Elin presenterar ett tankeexperiment där hon översatt engagemangsnivån i siffror, för att visa på vad företagen förlorar genom lågt medarbetarengagemang. De röda sifforna talar sitt tydliga språk: så mycket som 25% av det potentiella resultatet kan gå förlorat genom lågt medarbetarengagemang.

Brist på engagemang - en kostsam historia

Att ersätta en person med en månadslön på 35 000 kostar över 500 000 kr. Med den siffran i bakhuvudet är det inte svårt att förstå vikten av att behålla och utveckla den personal som finns i företaget.

– Chefer har ofta en övre gräns för beslut om investeringar. Men de får fritt bestämma över rekryteringar.

Bättre resultat genom fokus på personer

Vårt CV, utbildning, kunskap och erfarenhet blickar bakåt: det är vad vi presterat hittills. Men det är inget facit för hur vi kommer att prestera framöver. För att få en känsla för detta behöver den som ska rekrytera titta på kandidatens drivkrafter och kognitiva förmåga.

– Oftast man får jobbet tack vare CV:et, men man lämnar inte jobbet på grund av att man blivit mindre kompetent.

Man slutar för att drivkrafterna inte stämmer överens med arbetsuppgifterna. Du kan utbilda din personal och bredda kunskapen, men drivkrafter och kognitiv förmåga är mer eller mindre konstant. Det är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid rekrytering.

Det krävs mod för att släppa "huret"

Vad utmärker ett effektivt team? Team hakar ofta upp sig på hur de ska lösa en uppgift, istället för att lägga energi på varför och vad det är de ska göra.

–  När det gäller hur man ska göra för att nå ett mål så måste det få vara situationsanpassat . Så länge alla i teamet strävar mot samma mål, vad det är man ska göra och uppnå.

Det kan vara svårt, men för att arbeta framgångsrikt i ett team så gäller det att våga släppa på hur man ska nå ett mål. Elin gör en jämförelse med orientering där fokus ligger på kontrollen, inte på vägen dit. Det kan finnas många vägar mot samma mål, det är vad man ska uppnå som är det viktiga.

Missade du Elins seminarium? Se klippet på Youtube:

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: