Det var en tapper skara som trotsade ösregnet den tidiga tisdagsmorgonen då Tillväxt Malmö och Svensk Handel bjöd in till frukostseminarium. Marie Enhörning, näringspolitisk expert, presenterade delar ur Svensk Handels rapporter om läget för den svenska handeln i fysisk och digital form.

I Sverige arbetar 12% av alla anställda inom handeln. Motsvarande siffra i Skåne är 14% och per invånare omsätter handeln i Skåne 62 250kr. Handeln skapar attraktionskraft för våra stadskärnor och är därför något vi gärna vill behålla samtidigt som allt fler av oss handlar på nätet.

Kunden leder – handeln följer

Enligt Marie Enhörning är strukturomvandlingar inget nytt utan något som skett i alla tider.

– Det har alltid pågått en utveckling inom handeln, säger Marie. Handeln följer kunderna som i sin tur går dit det är mest praktiskt.

Som exempel på detta beskriver Marie tiden då fler svenskar skaffade sig bilar.

– Bilen bidrog till att människor ville handla på platser där det var smidigt att parkera. Det bidrog till att vi fick stora områden med olika affärer och stora parkeringsplatser. Idag flyttar människor ut på nätet och även där följer handeln efter. Vad vi vet är att detta kommer att gå snabbare de närmsta tio åren än vad det har gjort de senaste femtio.

Marie Enhörning från Svensk Handel

Snabba förändringar

2018 blev alla en smula tagna på sängen. Det året ökade e-handelns tillväxt mer än någon förutspått, med 15%. Men fortfarande utgör den totala e-handelns andel av detaljhandelns totala omsättning endast 9,8 %.

Vissa branscher har varit snabbare än andra på att anpassa sig och komma ut på nätet med sina produkter. Generellt kan man säga att detta gäller mindre branscher där det krävs mindre insats för att komma igång.

– I bokbranschen sker 56% av försäljningen på nätet, inom hemelektronik är siffran 30%. Kläder och skor befinner sig just nu vid en så kallad tippingpoint, vilket är den punkten då tillväxten flyttar ut på nätet.

Konkurrens med världen skapar prispress på hemmaplan

Digitaliseringen innebär en del utmaningar för såväl fysiska butiker som digitala.

– Idag jämför kunderna priser, inte bara mellan olika svenska företag, utan med hela världens företag som säljer samma eller liknande produkt. Detta leder till pressade priser och framförallt fysiska butiker måste hitta sätt att kunna matcha dessa.

Den totala e-handelsimporten för 2017 var 13,3 miljarder kronor och merparten av importen kom från Kina. Nu är det emellertid Storbritannien som har seglat upp på förstaplatsen, eventuellt som en följd av Brexit och att folk vill bunkra upp med brittiska produkter.

Marie föreläser om handelns utmaningar

Framtidens butiker

Det kommer fortsatt att finnas fysiska butiker framöver men de kommer att bli färre. Utöver att sälja varor fyller de även en social funktion där människor gärna möts. Dagligvaruhandeln, så som matbutiker, kommer det fortsatt finnas många av i och med att vi blir fler och fler invånare i Sverige.

– Bekvämlighet och tillgänglighet är det som styr beteende och det återstår att se hur människors sätt att handla kommer att se ut. Företag kommer att behöva ta fram nya affärsmodeller för att attrahera kunder till fysiska butiker.

Nya butiksidéer växer fram

Redan idag ser vi exempel på nya butiksidéer, det kan till exempel vara:

  • Det digitala flyttar in i butiken. Du får hjälp i butiken med att handla på nätet.
  • Branschglidningsbutiker, vilket innebär att man blandar butik med en annan verksamhet. Kunderna kan exempelvis köpa och lämna in kläder för kemtvätt i en och samma butik.
  • Specialiseringsbutiker som erbjuder dig expertis anpassad till dig som exempelvis Löplabbet.
  • Självbetjäningsbutiker
  • Externhandelsbutiker som flyttar in till städerna, exempel på detta är IKEA Kök City som öppnat en mindre butik i Stockholms innerstad.

– I framtiden kommer vi att vilja göra allt på en liten yta, berättar Marie. Vi vill ta del av butiker, caféer, kultur, service och mycket annat på ett så begränsat område som möjligt som vi kallar den dynamiska multiplatsen.

All information och siffror finns att hitta på Svensk Handels hemsida.

Seminariegäster
No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: