Vårens sista frukostseminarium hölls den 12/6 i Tillväxt Malmös lokaler. Föreläsningen stod Karin Hansson på KIH Consulting för, på temat ”Export en affärsmöjlighet?”. Med sin gedigna erfarenhet inom internationella affärer och export bjöd Karin deltagarna på värdefulla tips och matnyttig information.

Vilka utmaningar kommer med globalisering och exportsatsning?

Karin inledde med att belysa ett antal utmaningar som den som står inför en globalisering och exportsatsning bör vara medveten om. Exempelvis har produkter idag överlag en kortare livslängd då det lanseras allt fler produkter allt oftare, vilket också bidrar till en ökad konkurrens inte minst på den internationella marknaden. Karin uppmärksammade även den ökande medvetenheten på marknaden inom miljö och hållbarhet. Allt fler kunder söker sig till miljövänliga och klimatmedvetna produkter och företag.Vidare presenterade Karin även ett antal frågeställningar som är viktiga att ställa sig om man står i startgroparna för att börja exportera.

  • Varför ska vi exportera?
  • Är en export en strategisk fråga för oss? Karin menar att det bör vara det, samt att det är viktigt att hela företaget står bakom satsningen.
  • Har vi tidigare erfarenheter av internationella marknader? Rätt kunskap om den nya marknaden är en viktig tillgång i en exportsatsning. Om ni själva inte har den kunskapen, ta hjälp av någon som har det.
  • Har vi tillräcklig produktionskapacitet?
  • Vilka är framgångsrika inom branschen och varför? Titta på de företag som lyckats och varför. Vad kan ni lära av det?

Karin Hansson på KIH Consulting för, på temat ”Export en affärsmöjlighet?

Tips på hur man väljer sin marknad och tar sig an denna

Avslutningsvis gav Karin sina bästa tips gällande hur man väljer sin marknad och hur man tar sig an denna. En marknad behöver inte vara ett geografiskt område, det kan även vara en speciell bransch eller en specifik kedja. Undersök efterfrågan, exempelvis genom en marknadsundersökning. Karin poängterade att en marknadsundersökning inte nödvändigtvis måste beställas av en extern aktör utan man kan göra mycket själv genom att söka på nätet och fysiskt undersöka marknaden själv genom att åka dit.När exportarbetet väl satts i rullning är det viktigt att man själv är närvarande, helst bör man besöka den nya marknaden och sin partner en gång i månaden för att få igång försäljningen.Seminariet avslutades med ett sista tips, ”Det är inte företag som har bäst produkter eller tjänster som lyckas bäst, utan de som förstår sina kunder bäst.”Tillväxt Malmö tackar Karin för en mycket givande morgon och önskar er alla en trevlig sommar och varmt välkomna till höstens frukostseminarier.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: