Hade du inte möjlighet att komma till Per Arvidsons seminarium hos Tillväxt Malmö i förra veckan om hur du skapar finansiellt värde när ditt företag befinner sig i tillväxtfas, så bjuder vi här på en kort sammanfattning.

Ett trettiotal tillväxtföretagare var med på Per Arvidsons seminarium hos Tillväxt Malmö 2018-02-13

Vi har tidigare publicerat Expertens 3 snabba tips: Så boostar du företagets ekonomi, men här kommer än mer på temat med den karismatiske och mycket uppskattade konsulten, läraren och forskaren Per Arvidson. Varför startar man egentligen ett företag? Med denna fråga inleddes seminariet och det visade sig att även deltagarna hade ställt sig denna fråga – med flera olika svar. Per Arvidson menar att ett företag startas för att skapa värde för ägaren. Det kan vara mjuka värden som exempelvis att förverkliga en vision, testa en affärsidé, att vara sin ”egen”, men även finansiella värden och det var just de finansiella värdena som fortsättningen av seminariet handlade om. Helt enkelt hur man tjänar pengar i ett företag.Synen på att tjäna pengar varierar dock kraftigt beroende på vem som är ägare och här kan tre olika ägarambitioner avgöra kraven på lönsamhet.

1)      Hur ”rik” vill ägaren bli? Räcker det med att ha mat för dagen eller har ägaren ambitioner om att bli ekonomiskt oberoende?

2)      Tidshorisont? Planerar ägaren att driva företaget till 65 års ålder eller tänker personen sig en exit efter 5 år?

3)      Riskbenägenhet? Är ägaren villig att pantsätta sig mycket eller kommer exempelvis huset aldrig att pantsättas?

Per Arvidson

Givet de olika ägarambitionerna är det sedan enligt Per Arvidson endast fem faktorer som avgör företagets förmåga att skapa finansiellt värde. Eller på tydlig svenska – det finns fem sätt att tjäna pengar i ett företag! Har man vetskap och kontroll på dessa finns alla förutsättningar för att skapa ett välmående och välfungerande företag. Och vilka är då dessa faktorer?

1)      Tillväxt. Det finns knappast en företagsledare som i inledningen av årsredovisningen inte talar om tillväxt. Således ett mycket populärt begrepp som antingen kan vara organisk (tillväxt av egen kraft) eller via förvärv som är ett snabbare, om än dyrare, sätt att nå tillväxt.

2)      Marginal. För att påverka din marginal kan du antingen gå igenom din prissättning eller noggrant titta över dina kostnader. Höj priserna uppmanade Per Arvidsson också alla att göra då de flesta tillväxtföretag är för blygsamma när det gäller att ta betalt. Det visade sig att det var precis var en av deltagarna i gruppen hade gjort – och med mycket goda resultat dessutom.

3)      Kassaflöde. Att ha pengar på kontot den 25:e varje månad för att kunna betala ut löner är självklart A och O. För att ha ett bra kassaflöde är det viktigt att ha ett balanserat varulager samt kontroll på sina kundfordringar och leverantörsskulder.

4)      Finansiering. Hur mycket eget kapital som satsas i ett bolag är olika, men Per Arvidsons generella tips var faktiskt att låna mer. Det blir billigare med tanke på att kostnaden för en rimlig avkastning på eget kapital bör ligga på ca 20%, medan kostnaden för ett företagsbanklån ligger på ca 6% idag.

5)      Multipelexpansion. Vid företagsförsäljning idag används ofta multipelvärdering, dvs att ett företag säljs för exempelvis 5 x vinsten. Denna multipel kan höjas avsevärt om företaget arbetar aktivt med sin image och varumärke. Företaget Thule lyftes som exempel på ett företag som har gått från att sälja produkter till att sälja en hel livsstil och som därmed bör ha förbättrat sin multipel.

Seminariet avslutades med en uppmaning från Per Arvidson att tillväxtbolag inte bör lägga alltför mycket tid och kraft på budgetering. Risken finns att budgeteringen hämmar tillväxten och det finns viktigare saker att ägna sig åt i ett tillväxtbolag. Till exempel ovan nämnda fem sätt att tjäna pengar och att här hitta sina aktuella nyckeltal att fokusera på för att föra verksamheten framåt i positiv riktning.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: