Seminarier

Influencer marketing för små- och medelstora bolag

Vad är influencer marketing och hur går man tillväga för att hitta rätt influencer till sitt varumärke?

November 26, 2021

Influencer marketing klassas idag som världens mest framgångsrika marknadsföringsmetod och har på kort tid blivit en mångmiljardindustri. Utvecklingen går rasande snabbt och vad som gäller idag kanske inte är aktuellt om ett år. Därför gäller det att hänga med i utvecklingen och för att kunna göra det bjöd vi in Isabelle Frithiof och Tilda Håkansson från Boostified. Boostified är en plattform som länkar samman företag med influencers.

Vad är influencer marketing?

– Grundläggande kan man säga att det är marknadsföring på sociala medier via inflytelserika personer, berättar Isabelle.

Metodiken är word of mouth. Människor tenderar att föredra att få rekommendationer från personer de litar på snarare än reklam.

– Oavsett om man har en fysisk produkt eller tjänst så är det en stor möjlighet för företag att nå igenom bruset och ta sig fram till rätt målgrupp, säger Isabelle.

Små och stora influencers

Man brukar dela upp influencers i fyra olika kategorier baserat på hur många följare de har.

      Nano                                  Micro                                         Macro                              Mega

0-1 000 följare            1 000-10 000 följare         10 000-100 000 följare        100 000 <

Bland de riktigt stora som har över 100 000 följare hittar vi personer som Bianca Ingrosso, kända personer inom sportvärlden mfl.

– Det finns både för- och nackdelar med stora och små influencers, säger Tilda. Fördelarna med mindre influencers är att deras följare oftast är väldigt engagerade. Detta för att de följs av sina vänner, kollegor, familj och personer de faktiskt känner. Som följare blir man då mer engagerad i det man ser och det skänker trovärdighet och genuinitet.

För företag som vill arbeta med lite mindre influencers är det viktigt att tänka på tydlighet eftersom influencern kanske inte har så stor vana av att samarbeta med företag.

– Det är såklart också stor skillnad på prislappen när man tittar på mindre influencers jämfört med stora, säger Isabelle.

Fördelarna med större influencers är att du får en stor spridning och du har möjligheten att nå en bred målgrupp.

– Oftast har stora influencers ett starkt inarbetat eget varumärke som har stort förtroende, säger Tilda. En svårighet kan vara att nå en specifik målgrupp, låt säga modeintresserade kvinnor i Sverige som är 40 plus. Om en influencer har 10 miljoner följare kanske bara 10% av följarskaran passar in på dina önskade kriterier. Man får ha med i åtanke att de oftast tar betalt för antal följare så det kan bli dyrt.

Vilka är fördelarna med influencer marketing?

Det finns åtta konkreta anledningar till att man som företag bör ha med influencer marketing i sin marknadsföringsmix.

1. Människor litar på människor

2. Det ger direkta resultat - snabba köpvägar

3. Det skapar varumärkeskännedom

4. Ni får varumärkesambassadörer

5. Era kunder blir värda mer

6. Ni kan nå ut på nya marknader snabbare

7. Marknadsföring som är relevant för kunden

8. Det ger en ökad effekt på andra medieinvesteringar

Olika marknadsstrategier

Hur ska man se på influencer marketing i förhållande till andra marknadsföringsinsatser? Det finns två huvudsakliga sätt för företag att arbeta med influencer marketing.

– Den vanligaste är den där influencer marketing är en integrerad del i marknadsmixen, säger Tilda. Det vill säga att man jobbar på många olika plan och kombinerar influencer marketing med andra marknadsföringsinsatser så som SEO, annonser - såväl tryckta som digitala och Facebookmarknadsföring mm.

Den andra metoden är den där influencer marketing är grunden i marknadsstrategin, så kallade influencer born brands. Exempel på sådana är Daniel Wellington, NA-KD och Ideal of Sweden.

– Dessa företag har blivit stora genom att i stort sett enbart använda sig av influencers, säger Tilda.

Hur väljer man rätt influencer till sitt varumärke?

Beroende på vad man har för produkt eller tjänst så passar olika influencers olika bra. Hur ska man då veta vilka man ska välja?

– Först och främst handlar det om att göra en ordentlig research, säger Isabelle.

I och med att det är en stor marknad och finns så väldigt många influencers så kan det vara svårt att hitta rätt på egen hand. Det finns en mängd olika byråer som kan hjälpa till med förmedlingen av influencers om man inte vill göra det på egen hand.

Hårda och mjuka värden i valet av influencer

Det finns många KPI’er att ta hänsyn till när man ska välja vem man vill samarbeta med. Dessa kan delas in i två kategorier – mjuka värden och hårda värden.

– Till de hårda värdena räknas; räckvidd och demografi, engagemang samt historiska resultat. Engagemang beräknas genom att ta antalet gillar, kommentarer och delningar / räckvidd x 100. Det går att få fram mycket statistik om en influencers följare som ni kan ta del av, säger Tilda.

Mjuka värden tittar i stället på parametrar som kreativitet och tonalitet. Isabelle råder en att titta på bland annat;

– Gillar ni det de lägger upp och går det hand i hand med era värderingar och vad ni vill förmedla? Hur kreativa är de i sina bilder, vad är det för slags samarbeten de gör och hur är kommunikationen med följarna?

Planera för samarbete

A och O för ett lyckat samarbete är kommunikation mellan företagen och influencern.

– Om man ska lägga stora pengar på ett samarbete så är det väldigt viktigt att det känns bra för alla parter, säger Isabelle. Ta gärna ett förstamöte och dela mål och förväntningar så att alla är med på samma tåg, då ökar möjligheterna att det blir bra i slutändan. Var tydliga med era mål och förväntningar och låt gärna influencern vara med att bygga upp kampanjen så att det blir så genuint som möjligt och passar in i dennes flöde.

Köpta följare – baksidan med branschen

– Det finns tyvärr många konton idag som har köpta följare och då tappar man det genuina och äkta, säger Isabelle. Sådana konton bör man akta sig för.

Vet man om att problemet finns så är det ganska lätt att upptäcka köpta följare menare Isabelle.

– Är det 17 kommentarer där alla skrivit ”Nice picture” eller ”Beautiful” eller andra kommentarer som egentligen inte har något med produkten att göra så är det en tydlig varningsflagga.  

Influencer marketing vid B2B

Inom B2C är det den regerande marknadsföringskanalen men det finns även mycket att hämta för den som arbetar med B2B.

– B2B-sättet är lite nyare och kanske något man redan gör idag utan att reflektera över att det kan räknas som influencer marketing, säger Isabelle. Har man exempelvis partnerföretag så är det en slags influencer marketing, där man använder sig av trovärdiga personer för att få ett utbyte och promota varandras företag.

B2B-företag använder sig oftare av lite andra kanaler så som exempelvis LinkedIn. Även anställda som fungerar som ambassadörer för sina företag kan räknas som influencer marketing.

– Kunder kan också bli utmärkta influencers. Har man nöjda kunder sen tidigare så kan man be dem att sprida ordet.

Hesho, Isabelle och Tilda på frukostseminarium om influencer marketing

Hur arbetar en influencer – Hesho berättar

Hesho Hama Rashid arbetar som integrationssamordnare på Kristianstads kommun. Vid sidan om sitt heltidsarbete driver hon även ett flertal konton på sociala medier och har sedan starten för fyra år sedan lyckats samla på sig en följarskara på 621 000 personer fördelat på tre konton.

– Min största kanal är home_byhesho på Instagram med 313 000 följare. Här delar jag främst inredning och lite av min vardag. Jag gör även samarbeten med en rad olika företag och varumärken.

På sitt huvudkonto Home_byHesho har Hesho samarbeten med ett flertal olika varumärken.

– Jag arbetar med många olika företag, exempel på några är lampföretaget By Rydéns och Laila Bagge för hennes möbler och skönhetsprodukter, Camilla Läckberg, SE möbler, Idea of Sweden med flera.

Hesho väljer sina samarbeten med stor omsorg och utgår från sina egna värderingar när hon avgör om hon vill arbeta med ett företag eller inte.

– Exempelvis skulle jag aldrig sätta på mig en pälsjacka där djur har fått sätta livet till. När jag gör reklam så vill jag först och främst förmedla trovärdighet, det är viktigast för mig.

Långsiktighet är något Hesho strävar efter.

– Man ska inte tro att det går att använda en influencer en gång och sedan rullar det på, så fungerar det inte. Man måste arbeta långsiktigt för att det ska ge bra resultat.

För att vara säker på att hon kan stå för en produkt väljer Hesho att själv först testa den.

– Exempelvis så samarbetar jag med Xlash som är ett fransförlängande serum. Det har jag testat på mig själv innan jag gått ut med det i mina kanaler.

Medan många influencers med en följarskara på över en halv miljon kan vara oerhört dyra har Hesho aldrig drivits av pengar.

– Det har aldrig varit min drivkraft. Hade pengar varit det tror jag aldrig att jag hade kommit så här långt. Jag gör det för att jag har passion för mina konton och tror på det jag gör. Jag kör faktiskt även en hel del obetalda samarbeten eftersom jag gärna vill hjälpa nystartade företag att växa.

Av Heshos 621 000 följare är många från utlandet. Den stora utländska följarskaran kommer sig bland annat av att Hesho själv har sitt ursprung i Irak, men också att hon visats i ett flertal tv-program bland annat i Abu Dhabi och kurdisk tv.

– Jag har följare från hela världen och en av de största anledningarna till detta är just att mina konton visats på tv, då får de en väldigt stor spridning. Det faktum att jag talar flera olika språk bidrar också till att jag kan nå ut till fler människor.

Tack vare Heshos stora andel tyska följare har hon kunnat hjälpa till med en nyetablering på den tyska marknaden.

– By Rydéns ville etablera sig på den tyska marknaden vilket jag kunde hjälpa dem med. Och just nu pågår diskussioner om att möjligen etablera Laila Bagges skönhetsprodukter i Mellanöstern. Det är verkligen jätteroligt att kunna utveckla och utvecklas tillsammans med kunder och följare.

Med tanke på den snabba utvecklingen inom området influencer marketing finns det kanske anledning för Tillväxt Malmö att återkomma i ämnet. Håll som vanligt utkik i våra nyhetsbrev och på vår hemsida för att inte missa några av våra intressanta seminarier!

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: