Axxa

Ledarskapets paradoxer

Temat på frukostseminariet den 27 november var ledarskapets paradoxer, ett ämne som Henrik Szentes genom arbetslivserfarenhet och forskning skaffat sig stor kunskap om.

November 28, 2019

I slutet av oktober lanserade Henrik dessutom en bok i ämnet med titeln ”Utan tvivel är chefen inte klok”. Det blev en välfylld sal och glada miner den tidiga novembermorgonen till trots. På grund av högt tryck på anmälningarna för detta frukostseminarium fick vi lov att byta till större lokaler hos vårt partnerföretag Vinge och bjöds som vanligt på en utmärkt frukostbuffé. 

En paradox – flera möjliga verkligheter

Henrik förklarar en paradox som ”två relaterade saker som verkar rätt var för sig men som är omöjliga att kombinera.” Som ledare i en verksamhet ställs man ofta inför just sådana paradoxer. Följande spänningar är exempel på situationer där paradoxer kan uppstå:  

  • Personalens behov – kundens behov
  • Resultat idag – utveckling för morgondagen
  • Anställa de bästa – hålla nere lönekostnader

Henrik Szentes

Stäng av bruset och prioritera tid för eftertanke

Till det kommer medarbetare som ställer sig på olika sidor med olika synsätt, något chefen måste hantera och navigera. Hur gör man då detta? Henrik presenterar följande tips:

  • Tänk efter före, på så sätt slipper du hamna i situationer där du agerar reaktivt.
  • Var nyfiken och öppna upp för olika synsätt och perspektiv. Genom att hålla debatten öppen och levande kan du undvika att skapa flockbeteende och polarisering som kan leda till pendlingseffekten, där ytterligheter avlöser varandra.
  • Se komplexitet och undvik grova förenklingar.
  • Se likheter snarare än olikheter.
  • Bejaka olika referensramar och prata med varandra istället för om varandra.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att chefen inte alltid har det så lätt och säkerligen får en del skvaller bakom ryggen om att hen inte är riktigt klok. Tack och lov att det finns personer som trots komplexitet och paradoxer står redo att axla rollen.

Nätverkande gäster på frukostseminariet

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: