Axxa

Månadens partnertips: De 6 bästa tipsen för att slippa kreditförluster.

Synas försäljningschef Petra Hellbergs 6 bästa tips för att slippa kreditförluster.

September 11, 2019
Petra Hellberg, Försäljningschef Syna

Månadens partnertips kommer från ett av Tillväxt Malmös partnerföretag, Syna och försäljningschefen Petra Hellberg:

De allra flesta företag vill göra rätt för sig. Men ibland händer det att en eller flera fakturor du skickat förblir obetalda. Orsakerna kan vara flera, allt från att fakturan kommit bort, att den inte attesterats som den ska eller i värsta fall att företaget är på obestånd. För att minimera risken för kreditförluster bjuder vi på en checklista.

Skaffa en bra kreditupplysningstjänst

Det kanske låter som om vi talar i egen sak. Fakta talar likafullt för att du genom en väl fungerande kreditupplysningstjänst, som Syna, kan undvika många fallgropar. Vi betygsätter alla svenska aktiebolag på en skala från 1 till 5. Själva betygssättningen grundar sig på ett 100-tal olika variabler och du får också veta om företaget har betalningsanmärkningar. Betygssättningen är inte till för att du ska säga nej till en affär. I stället ska den ses som en del av ett underlag tillsammans med andra faktorer som är viktiga i din fortsatta beslutsprocess.

Ha täta kontakter med dina kunder

Ett annat tips för att undvika otrevliga överraskningar är att hålla kontinuerlig kontakt med dina kunder. Det är inte ofint att fråga hur det går eller om det hänt något nytt i bolaget. På samma sätt är det viktigt att redan i ett tidigt skede höra av sig om dina fakturor förblir obetalda. Kanske får du en förklaring som är trovärdig och kan agera utifrån det. Ett telefonsamtal brukar ofta ha större effekt och öka betalningsviljan. Skickar du en påminnelse så får det ofta bättre effekt om du gör det med Synas påminnelsetjänst till exempel. Då upplevs påminnelsen mer allvarlig eftersom den kommer från en tredje part. När oro uppstår:

Prata med andra i samma bransch

Genom omvärldsbevakning kan du skaffa värdefull information. Ett bra sätt är att ta del av information från en branschorganisation eller att tala med andra företag i samma bransch. Du kan också fråga andra leverantörer om även de har svårt att få betalt.

Se dig om efter nya uppdragsgivare

Om du befarar att din kund är på väg att ställa in betalningarna är det klokt att agera proaktivt, särskilt om det är en stor och viktig kund för ditt företag. Då kan det vara på sin plats att redan i ett tidigt skede börja arbeta för att få in nya uppdragsgivare som kan ersätta förlusterna vid en eventuell konkurs.När det är ett faktum:

Gör upp en avbetalningsplan

De allra flesta företag vill göra rätt för sig. Tillsammans kan ni eventuellt komma överens om en avbetalningsplan och att framtida utförda arbeten eller köp betalas med ett delförskott.

Skicka din fordran till inkasso

Om du trots alla insatser misstänker att din kund inte kan eller vill betala din faktura finns det bara en sak att göra – skicka din fordran till inkasso.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: