Petra Lundgren

Petra Lundgren, affärsutvecklare på Tillväxt Malmö:

Företag ska fira sina framgångar – både stora och små!

Tempot är många gånger högt i tillväxtföretag och det kan leda till att man alltför sällan tar sig tiden att stanna upp och reflektera över vad man egentligen har åstadkommit hittills. Ibland är det uppenbara framgångar som ett avtal med en stor kund eller ett produktgodkännande från en myndighet på en exportmarknad, men det behöver inte alltid vara de stora händelserna som firas. Väl så viktigt kan vara att ett delmål i ett projekt har uppfyllts eller att årets bokslut är avklarat.

Genom att tillsammans fira framgångar i ett företag skapas en positiv samhörighetskänsla, som har en tydlig inverkan på såväl resultat som effektivitet. Och det behöver inte kosta så mycket! Väl så uppskattat som ett påkostat besök på finare restaurang kan vara att överraska med Årets julglögg en gråmulen måndagseftermiddag.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: