Axxa

Månadens tillväxttips: Målstyr (inte bara målsätt)!

Peter Öhrbom, affärsutvecklare på Tillväxt Malmö, delar denna månad med sig av sitt tillväxttips som talar om varför man bör arbeta strategiskt med målstyrning

May 31, 2019

Peter Öhrbom

När ett företag växer och förändringsprocesser sjösätts är det mycket som skall göras och det är lätt hänt att det springs på ”alla bollar” och gärna samtidigt. Tänk dig att spela fotboll utan att veta vart målet är placerat. Tänk dig sedan att inte veta om det krävs att bollen faktiskt kommer över mållinjen eller om det räcker med att man jagar efter bollen och blir riktigt svettig. Du har ju ändå jobbat hårt. Det skulle för en utomstående kunna se roligt ut men för de medverkande är det sannolikt ganska tröttande och demotiverande efter ett tag.

Tydlighet är A och O

Jag har sett många olika sätt att arbeta med målstyrning och med många olika resultat till följd av det. I alla företag som växer finns det mycket som behöver göras och det är viktigt att ledningen är tydlig med vad som är viktigast just nu. Alla kan inte springa på allt samtidigt. Det krävs tydliga prioriteringar. Se till att hela organisationen vet vad som är viktigast just nu, denna vecka, månad eller under kvartalet! Av allt som behöver göras, vilka tre saker är viktigast? När skall det vara klart? Hur vet vi om vi är i mål, och hur uppmärksammar vi det?

Med tydligt formulerade mål och med en stunds firande när vi uppnår dem uppnås många positiva effekter!  För att nämna några, ökad team-spirit, bättre driv, en gemensam bild av vad som ska göras. När ett mål är uppnått, fira det och sätt sedan upp ett nytt som ersätter det tidigare - så håller ni tempot uppe.

För många eller inga mål skapar oftast kaos

Ett vanligt misstag är att sätta upp för många mål, då är det lätt hänt att det blir otydligt och ofokuserat. Någon gör det de tycker verkar roligast, någon annan gör inte så mycket alls då det inte var så lätt att prioritera bland målen eller till och med upplevde konflikter mellan olika mål. Ytterligare någon blev utsliten eller stressad för att hen försökte göra allt på en gång och lät bråttom gå före rätt och viktigt i sin iver att leverera på ”allt”.

Ett annat alternativ är att inte sätta upp några mål alls, vi hinner ändå inte mäta och följa upp. Det har jag hört några gånger. Med det alternativet, ja då blir det ju lite som det blir. Tillväxt är definitivt inte slarv eller tillfälligheter och ännu mindre ett resultat av tur. Det krävs bra och tydlig målstyrning för att komma dit ni vill. Detta menar jag är extra viktigt i företag som växer snabbt.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: