Axxa

Månadens tillväxttips: Mental hälsa - något för arbetsgivare att ta hänsyn till

Kan mental träning vara en pusselbit för att minska den ökande stress och psykiska ohälsa vi ser idag i samband med mer hemarbete?

November 12, 2020

Åsa Krug, affärsutvecklare på Tillväxt Malmö:

Åsa Krug

Den psykiska ohälsan ökar. Det visar siffror från Previa företagshälsa som ser en förändring, i en ökad stress och psykisk ohälsa under sommaren och hösten, kopplad till coronapandemin och långvarigt hemarbete. 

Pandemin och hemarbete påverkar den psykiska hälsan både positivt och negativt.

För många kan det innebära en större flexibilitet att jobba hemifrån men det är ju inte möjligt för alla. Att hålla isär privatliv och arbete blir allt svårare vid hemarbete samtidigt som isoleringen kan öka vilket kan få effekter på den psykiska hälsan.

Hos många företag blir arbetsfördelningen ojämn, vissa medarbetare får enormt mycket att göra medan andra inte kan göra så mycket. Båda situationerna är stressfyllda, en del känner att de inte bidrar längre och får dåligt samvete medan andra har för högarbetsbelastning.

Vi oroar oss för vår egen hälsa men även för familjemedlemmars hälsa! Rädslan för den personliga ekonomin, att förlora jobbet eller ett förhållande som knakar i fogarna på grund av att man är isolerade och jobbar hemifrån. Även att ständigt vara uppkopplad och att alltid vara tillgänglig ger inga normala små pauser där hjärnan kan återhämta sig, gränserna blir flytande.

Ytterligare en stressfaktor är att vi inte träffas och ses på ett naturligt sätt. Hur kan arbetsgivare stötta och hjälpa sina anställda så att detta inte leder till sjukskrivningar och lång frånvaro?

Proaktivitet för god mental hälsa

Jag och min sambo sitter sedan flera veckor vid vårt matbord och jobbar, inte den bästa arbetsplatsen för rygg och hållning. Vi stör även varandra när vi pratar i telefon och flyttar runt i huset för att hitta ett tyst hörn. Eftersom dottern också är hemma så är det inte många hörn kvar.

I måndags fick min sambo via sitt företagen prenumeration på mental träning, som innehåller schemalagda webbinarier. Ett mentalt gym som stärker individens mentala kondition genom:

·        Medveten andning, ett naturligt sätt för kroppen att hantera stress

·        Avspänning, här tränas tekniker för effektiv spänningsreglering i kropp och hjärna

·        Andrum, här tränar man en kombination av koncentration och öppen medvetenhet

·        Närvaro, här tränar man närvarande/härvarande för att lyckas koncentrera sig

·        Medkänsla, fångasig själv i stunden och medvetet förändra förhållningsätt

Detta är fem av åtta olika mentala träningspass som är 10 minuter långa. The next generation of corporate wellbeing!

Det är viktigt att arbetsgivare förstår vikten av att vara proaktiva och säkerställa de anställdas mentala hälsa för framtiden och idag!

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: