Axxa

Månadens tillväxttips: Rigga för tillväxt tidigt!

Tillväxt Malmös affärsutvecklare Peter Öhrbom berättar i Månadens tillväxttips varför det är viktigt att bygga en välfungerande organisation tidigt i tillväxtresan.

March 2, 2020

För att ett företag skall kunna växa förbi 15-20 anställda ställs det krav på dig som entreprenör att tidigt våga definiera tydliga ansvarsområden och att låta medarbetarna växa med företaget. Vi har sett många exempel på när entreprenören själv blir en bromskloss, inte för att hen vill det utan för att man arbetat på som vanligt och anställt fler och fler personer som skall leverera till kunderna. På hög läggs reseräkningar, fakturering, kundordrar, semesterplanering och annan sedvanlig administration. Resultatet kan bli att ”det får vi göra när vi hinner” eller ”det tar jag på söndag” dvs det du inte är bäst på eller får energi av tenderar att behandlas styvmoderligt och med resultat därefter.

Snabbväxande företag som fortsätter att växa förbi denna kritiska storlek har tidigt vågat bygga en organisation med klart definierade roller och ansvarsområden. Det är en fin gräns mellan att slita ut sig och att arbeta mycket och växa med uppgiften. Om du inte i tid ser behovet att ha någon som ansvarar för och brinner för till exempel säljprocessen, ekonomifunktionen eller HR-frågor kommer du snabbt att upptäcka att de landar på ditt bord. Hade du nu haft en organisation på plats hade du också haft medarbetare som utvecklat processerna och gjort arbetet smidigare och ni hade var och en kunnat ägna mer tid åt det ni är riktigt bra på och som ger er energi.

 Mitt tips blir att i tid rigga för tillväxt och undvik att allt för länge och allt för ofta tilldelas sk. "tillikauppgifter…..”.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: