Jan-Erik Bengtsson, Affärsutvecklare och Verksamhetsledare på Tillväxt Malmö

Jan-Erik Bengtsson, affärsutvecklare på Tillväxt Malmö:

Att vara ledare i ett mindre företag är många gånger ensamt. Det vanligaste är att man har en formell ”pappersstyrelse”, inte sällan bestående av familjemedlemmar. Typiskt finns det ett informellt nätverk av vänner och affärsbekanta, men inget nätverk som är fullt ut riggat för de olika behov ledaren har – vilka för övrigt varierar över tid. Coach, mentor, bollplank, rådgivare, advisory board, skuggstyrelse, styrelse… Det finns många olika sätt att knyta extern kompetens till företaget.

Månadens tips är att du, i egenskap av tillväxtledare, stannar upp en stund och funderar över vilka behov du har och hur väl de är tillgodosedda idag. Och – givetvis - agerar om du känner att det finns utrymme för förbättring.

Du skulle kanske må bra av ett bollplank!?

Alla mår bra av att ha någon att bolla tankar o idéer med, bli utmanad och bekräftad av. Att stämma av regelbundet med en klok person ökar också sannolikheten för att lite större planer och projekt förverkligas, så att inte det dagliga, operativa tar all tid och kraft.

Advisory board eller riktig styrelse?

Vid en viss nivå kan det krävas flera olika kompetenser. Då kan det vara lämpligt att knyta till sig flera personer och sätta ihop ett advisory board. Eller kan det vara läge för en riktig styrelse. Möjligheterna är som sagt många. Oavsett vad du kommer fram till i ovanstående funderingar kan Tillväxt Malmö hjälpa till. Välkommen!

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: