Peter Öhrbom, affärsutvecklare Tillväxt Malmö:
Peter Öhrbom

Peter Öhrbom, affärsutvecklare Tillväxt Malmö:

Tänk att det kan skilja så mycket mellan två företag i samma bransch med till synes likartade förutsättningar. Vissa företag tycks ostoppbara och växer under lönsamhet år efter år och tycks ha lättare än andra att locka till sig rätt personer. Personer som dessutom stannar kvar och växer med företaget. Detta samtidigt som andra företag sliter med svårigheter att rekrytera rätt personal, att hitta nya kunder och att få ut den fulla potentialen av de möjligheter som erbjuds på marknaden.

Det finns olika sorters företagskulturer

Tänk dig en arbetsplats där alla som kommer till jobbet på morgonen är motiverade, vet vad som förväntas, trivs tillsammans och intuitivt vet hur beslut i vardagen skall fattas. Jämför sedan det med en annan arbetsplats där det finns element av vantrivsel, en osäkerhet om vart företaget är på väg och där beslut är ”chefens ansvar”. Båda arbetsplatserna verkar i samma bransch och tillhandahåller ett likartat erbjudande av produkter eller tjänster. Vilken av dem vinner mest sannolikt nästa kunduppdrag, vilken arbetsplats kommer sannolikt att växa mest och visa bäst lönsamhet och på vilken arbetsplats skulle du själv vilja arbeta?

Ta värdegrundsarbetet på allvar

Efter att ha arbetat som rådgivare till, och operativ i, snabbväxande företag under många års tid vill jag påstå att den enskilt viktigaste förklaringen till framgång är en stark och väl definierad företagskultur. När företagsledare för såväl mindre som större företag får frågan om vad som varit mest avgörande för deras framgång blir svaret väldigt ofta – vår företagskultur. Mitt tips till entreprenörer som vill fortsätta att växa sina bolag under lönsamhet blir att ta värdegrundsarbetet på allvar. Sätt igång med det direkt om du ännu inte har påbörjat arbetet. För er som redan lever era värderingar, se till att vårda dem och håll dem levande!

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: