Axxa

Månadens tillväxttips: Tänk stort, starta litet och skala snabbt!

Peter Öhrbom förklarar i Månadens tillväxttips vikten av att planera sin tillväxt i förväg och våga tänka stort.

December 14, 2020

Peter Öhrbom affärsutvecklare på Tillväxt Malmö:

Peter Öhrbom

Tänk stort, starta litet och skala snabbt!

Ovanstående gäller i alla konjunkturer och tider men kanske ännu mer i ett tufft företagsklimat. Antagandet bygger på några olika element där den första delen handlar om att våga tänka stort redan från början. Vill man skapa tillväxt och bygga upp eller vidare på ett snabbväxande företag så är det en förutsättning att redan från början ha tänkt igenom hur man skall kunna ta hand om stora volymer. Finns det något som står i vägen för snabb expansion? Det kan vara tillgång till bra personal, tillgång till produkter eller små komponenter som är kritiska. Finns fungerande logistikkedjor på plats eller är bolaget kanske underfinansierat och en snabbt växande affär driver mer likviditet ju mer kunder man tar in? Tänk igenom de olika scenarierna innan du trycker på gasen. Om inte riskerar du att ha skakat ketchupflaskan hårt bara för att senare upptäcka att när tillväxten tar fart har du så att säga inte sett till att ha en ordentlig tallrik utan riskerar att få all den goda ketchupen i knät med oönskade problem på halsen som följd.

Del två i påståendet handlar om att hålla ett högt tempo och att våga testa i liten skala för att se om erbjudandet håller. Här gäller det att våga gå till marknaden med något som är tillräckligt bra eller en MVP (Minimal Viabel Product) som det ibland kallas. Knepet är att inte fastna i jakten på den perfekta lösningen / produkten utan att våga prova sig fram och vara beredd på att göra förändringar allt eftersom nya utmaningar eller möjligheter dyker upp. I antagandet ligger även att vara mycket fokuserad på vilka kundgrupper man vänder sig till och att testa, testa, testa till dess att rätt erbjudande träffat rätt målgrupp. När så är konstaterat leta efter tvillingkunder. Kunder som liknar dem du först lyckats få och som verkligen är beredda att betala för ditt erbjudande.

Den tredje och sista delen handlar om att våga skala upp snabbt men först efter att ha gått igenom de två första stegen. Nu handlar det om att bygga en robust organisation, att ha balans mellan vad man själv är duktig på och vad som kan lejas ut till andra. Det handlar även om att välja rätt leverantörer, rätt IT-system och en fungerande logistik. Våga tänk X 10 dvs vad av det vi nu skapar håller för en 10 ggr högre omsättning eller 10 ggr fler anställda eller 10 ggr fler kunder? Risken är annars att man målar in sig i olika hörn och tvingas bygga om sina strukturer mitt i brinnande tillväxtfas. Inte önskvärt, det är ju nu man skall börja skörda sina framgångar och hantera sin tillväxt.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: