Petra Lundgren

Petra Lundgren, affärsutvecklare i Tillväxt Malmö:

Månadens tillväxttips för framgångsrikt företagande är:  att våga be om hjälp – ensam är inte stark

Ingen kan allt. Precis som vi i privatlivet har våra starka och svaga sidor har vi det även som företagare. En skillnad mellan de som många gånger lyckas och de som inte gör det är att de framgångsrika är medvetna om sina begränsningar och tar in stöd när det behövs. Bokföring är troligen det vanligaste exemplet, men att bara få diskutera sina idéer med en mentor eller coach kan också vara mycket värdefullt och givande. Många företagare känner sig ensamma med sina tankar och beslut och då kan det vara skönt att ha tillgång till ett bollplank med någon som står utanför företaget. Exempelvis en affärskonsult på Tillväxt Malmö eller någon annan med erfarenhet av företagsutveckling.

Vad gör man när verksamheten växer?

När verksamheten växer ytterligare kan det finnas behov av att tillsätta en advisory board. Personerna här kan besitta viss spetskompetens som exempelvis juridik, men i en advisory board behöver de inte ta ett styrelseansvar. Nästa steg är en aktiv styrelse, där fler externa personer kan bidra med sin kompetens och erfarenhet för att få företaget att växa och utvecklas än mer.Var kan man då hitta lämpliga personer för en advisory board eller en styrelse? Ställ frågan i ditt nätverk, till din kontakt på banken eller revisorn.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: