Jan-Erik Bengtsson, affärsutvecklare på Tillväxt Malmö:

Ett tips från mig är att avsätta tid för det som verkligen är viktigt.

Månadens tips Tillväxt Malmö
Jan-Erik Bengtsson

Tiden är ofta knapp för tillväxtföretagare. Det är en utmaning att hinna med och hitta balansen mellan det dagliga som måste göras akut här och nu och det som krävs för framgång på lite längre sikt. Många ägnar det senare för lite tid.

Efter att ha haft förmånen att coacha tillväxtföretagare i 6 år är det uppenbart att en gemensam faktor för de som verkligen lyckats växa sina företag är att de har förmågan att lyfta sig från de dagliga måstena och även ägna tid åt det framåtriktade. De kan handla om allt från strategi och planering till försäljning.Även om detta ämne är ständigt aktuellt, kan det kännas extra angeläget så här vid ett årsskifte, då många avsätter tid för att reflektera över året som gott och – framförallt – gör planer för året som kommer.Så, glöm inte att avsätta tid för det som är viktigt!

Tips:

- Tänk igenom; Vad är viktigt för mitt företags utveckling på lite sikt (6 månader / 1 år / 3 år)?

- Avsätt tid för att jobba med detta (1 dag per vecka!?)

- På annan plats än kontoret om det krävs för att du ska kunna fokusera

- Delegera för att få tid för det viktiga. När det gäller de dagliga ”måstena”, ställ dig frågan: Vem mer än jag kan göra detta? Delegera!

Det här handlar om dig och ditt företag. Det ALLRA viktigaste är som bekant din och dina närståendes hälsa och välbefinnande.

Lycka till!

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: