Idag samlades ett tjugotal partners hos Tillväxt Malmö för att få senaste nytt om Tillväxt Malmö. Deltagande partners fick uppdatering om hur vi jobbar, det nya projektet Highway to Business och inte minst hur arrangemanget Maxa Malmö ska gå till i år.

Partnerlunch 2017-11-16

Att vara partner till Tillväxt Malmö innebär att man under ett års tid upplåter 40 pro bono timmar till de företag som är med i Tillväxt Malmös acceleratorprogram. Tillväxt Malmös täta samarbete med partners gör att vi smidigt kan lotsa företagare vidare till rätt person på partnerföretag, för direkt rådgivning kring specifika frågor. Det kan röra sig om juridikfrågor, ekonomi och verksamhetsstyrning, marknadsföring, rekrytering, eller ledarskapsutveckling. Allt företagen behöver för att växa. Är du intresserad av att bli partner till Tillväxt Malmö och ingå i ett nätverk med många spännande tillväxtföretag? Tillsammans hjälper vi dessa företag att utvecklas än mer och bidrar till att det skapas fler jobb i Malmö, vilket är grundtanken med hela Tillväxt Malmö. Fler människor i arbete ger ett bättre Malmö.

Välkommen att ta kontakt med oss – vi har utrymme för fler partners!

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: