Nyheter

Gör skillnad för en Malmöungdom – delta i Tillväxt Malmö & Möllan Basements mentorsprogram

I höst startar vi upp vårt nya mentorsprogram i samarbete med Möllans Basement. Är du intresserad av att vara mentor åt en ungdom 18-22 år?

August 3, 2022

Anmälan har stängt

Det finns många ungdomar som har behov av stöttning på vägen in i vuxenlivet. Genom att ungdomar får möta representanter från näringslivet får de en god inblick och verklighetsanknytning till arbetslivet. En kontakt som förhoppningsvis kan förbättra möjligheterna till vidgade perspektiv, ökad framtidstro och en egen framgångsrik karriär. Inte minst är det ett kul och positivt sätt att göra skillnad.

Hur långt och hur ofta?

Mentorsprogrammet sträcker sig över ett halvår, från september 2022 till mars 2023, med en gemensam kickoff den 15 september. Därefter träffas mentorer och ungdomar själva minst en gång i månaden fram till den gemensamma avslutningsceremonin med diplomutdelning i slutet av mars. Dessutom träffas vi alla tillsammans för tre gemensamma träffar där fokus ligger på umgänge och nätverk med roliga aktiviteter.

Du som mentor förväntas delta på kickoff, de enskilda mötena samt avslutningsceremonin. De gemensamma träffarna kommer inte att vara obligatoriska men vi ser gärna att så många som möjligt deltar även på dem.

De enskilda träffarna ska initieras av ungdomen och görs förslagsvis i sittande möte. Det är ungdomens ansvar att vara drivande.

Matchning mentor – ungdom

Matchningen av mentor och ungdom görs med hänsyn tagen till varje ungdoms intressen, framtidsplaner och behov. Mentorsprogrammet ger också goda möjligheter till ett utökat kontaktnät samt utveckling av ungdomens sociala kompetens. Obs! Mentorsprogrammet handlar inte om att du som mentor ska erbjuda jobb eller hjälpa till med läxor.

Ungdomar från Möllans Basement

Vem kan bli mentor?

Företag (alla personer, inte bara företagsledare), partners och investerare som ingår i Tillväxt Malmös nätverk. Alla mentorer erbjuds utbildning av oss. Mentorerna behöver vara beredda på att ta mindre kostnader som vid ev. cafébesök.

Möllans Basement

Möllans Basement är en mötesplats och ett nätverk som riktar sig till ungdomar och unga vuxna i Malmö med syfte att hjälpa unga att komma in på arbetsmarknaden så att de blir självförsörjande. Möllans Basement arbetar med 4 viktiga områden: kunskap, hälsa och social utveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt hållbar utveckling och ekonomisk utveckling. Verksamheten startade 2014 och drivs av eldsjälen Balqis Khattab.

Vill du anmäla dig till väntelistan? Anmäl ditt intresse här.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: