Nyheter

Bli mentor i Möllans Mentorsprogram!

Nu har vi öppnat anmälan till att bli mentor i Möllans Mentorsprogram 2024. Var med och gör skillnad i en ungdoms liv - anmäl dig idag!

February 13, 2024

Gör skillnad för en Malmöungdom
– bli mentor i Möllans Mentorsprogram

Förra årets mentorsprogram blev en succé och intresset för en fortsättning har varit stort. Vi har redan ett 30-tal taggade ungdomar redo och nu söker vi dig som vill delta som mentor.

Det finns många ungdomar som har behov av stöttning på vägen in i vuxenlivet. Genom att ungdomar får möta representanter från näringslivet får de en god inblick och verklighetsanknytning till arbetslivet. En kontakt som förhoppningsvis kan förbättra möjligheterna till vidgade perspektiv, ökad framtidstro och en egen framgångsrik karriär. Inte minst är det ett kul och positivt sätt att göra skillnad!

Hur långt och hur ofta?
Mentorsprogrammet sträcker sig över ett halvår, från april till oktober, (med sommaruppehåll) med en gemensam kickoff den 4 april. Därefter träffas mentorer och ungdomar själva minst en gång i månaden fram till den gemensamma avslutningsceremonin i oktober. Dessutom träffas vi alla tillsammans för tre gemensamma träffar där fokus ligger på umgänge och nätverk med roliga aktiviteter.

Du som mentor förväntas delta på kickoff, de enskilda mötena samt avslutningsceremonin. De gemensamma träffarna kommer inte att vara obligatoriska men vi ser gärna att så många som möjligt deltar även på dem.

De enskilda träffarna ska initieras av ungdomen och görs förslagsvis i sittande möte. Det är ungdomens ansvar att vara drivande.


Matchning mentor – ungdom
Matchningen av mentor och ungdom görs med hänsyn tagen till varje ungdoms intressen, framtidsplaner och behov. Mentorsprogrammet ger också goda möjligheter till ett utökat kontaktnät samt utveckling av ungdomens sociala kompetens. Obs! Mentorsprogrammet handlar inte om att du som mentor ska erbjuda jobb eller hjälpa till med läxor.

Vem kan bli mentor?
Personer från näringslivet som har ett intresse av att hjälpa en ungdom på väg in i vuxenlivet. Du som mentor ska ha möjlighet att bjuda på din tid och tycka det är roligt att guida en ungdom. Alla mentorer erbjuds utbildning. Mentorerna behöver vara beredda på att ta mindre kostnader som vid ev. cafébesök.

Utbildningsträff
Den 19 mars (kl. 8.00-9.30) erbjuds du som mentor en utbildningsträff. Syftet är att ge värdefulla tips och förslag som förbereder dig inför din roll som mentor. Utbildningen hålls på LEVEL, Per Albin Hanssons väg 28b (Mobilia).

Vill du delta som mentor? Anmäl dig HÄR!
Vi behöver få din anmälan senast den 27 februari.

Möllans Mentorsprogram är ett samverkansprojekt mellan Möllans Basement, LEVEL och Tillväxt Malmö.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: