Seminarier

Vad innebär det att vara en ledare?

Detta försökte Tom Svensson från nxtHR och deltagarna på dagens workshop bena ut tillsammans. Här kan du läsa en sammanfattning av lärdomarna.

September 29, 2020

Strax innan nio på morgonen, en strålande höstdag i slutet av september, samlades drygt tjugo deltagare i MINCs lokaler i Västra Hamnen. Tillväxt Malmö hade bjudit till workshop och temat var ”Utmaningar i ledarrollen”. Förmiddagen modererades med van och trygg hand av Tom Svensson från nxtHR, som frikostigt delade med sig av sina personliga erfarenheter samt reflektioner kring ledarskap.

Som bekant är vi människor komplexa och olika. Därför inleddes workshopen med att samtliga deltagare fick dela med sig av ord som var relevanta för dem beträffande ledarskap. Whiteboarden fylldes på i ett rasandetempo och bestod snart av ett 40-tal olika ord. Glädje, Visionär, Struktur, Tydlighet, Konflikträdsla och Delegera var några av dem. Inspiration var ett annat som också blev det första ordet som gruppen gjorde en djupdykning i. Vad innebär det för mig som ledare att kunna inspirera? Snart blev det tydligt att många av orden på whiteboarden hängde ihop. Det fanns helt enkelt beroendepilar mellan dem och få av orden stod helt självständiga.

Deltagarnas tankar om ledarskap

Tom poängterade under workshopen att det som ledare är viktigt att förstå vilka drivkrafter man har. Det kan vara ledare som är styrda av ramar och regler eller ledare som föredrar att ha lösa tyglar till sina medarbetare. Oavsett vilket ställer det krav på ledarskapet, förvisso olika, men få är de ledare som är perfekta. Alla ledare har sina personliga områden att jobba vidare med för att fortsätta utvecklas som ledare.

Deltagarna delar med sig av personliga upplevelser

Precis som Tom delade många av deltagarna också med sig av sina lyckade och misslyckade insatser som ledare. Vikten av dagliga check-ins (genom Zoom, Teams eller andra verktyg) belystes och tipset var också att våga vara privat med sina medarbetare. Checka av hur individen mår, inte bara angående jobbet utan även privat då det ena påverkar det andra.

Ett annat område som diskuterades intensivt var antaganden. Hur antaganden oftast ställer till det och hur problem som ledaren ser inte nödvändigtvis behöver vara ett problem för andra. Tom rådde här deltagarna att ha koll på sina antaganden. Var medveten om dem och kommunicera regelbundet med medarbetarna för att undvika dem.

Stort tack till Tom och till alla deltagarna som i högsta grad bidrog till en mycket interaktiv workshop! Ledarskap är ett stort och brett fält, vilket inte minst belystes av det stora antalet ord som skrevs ner, men genom att diskutera och lära av varandra blir vi kontinuerligt klokare.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: