Hur skapar man värdeskapande koncept som får ditt företag att skilja sig från mängden och locka kunder till sin business? Det var den stora frågan som besvarades på dagens frukostseminarium med Lisa Remnelid.

Många tappra företagare trotsade den tidiga timmen och februarimörkret för att ta sig till Tillväxt Malmös frukostseminarium denna kärlekens dag hos våra partners på advokatfirman Vinge. Inledningsvis fick alla ta del av en fantastiskt framdukad frukost för att sedan ta plats och lyssna på Lisa.

Lisa, som ursprungligen kommer från Australien, har sin bakgrund inom marknadsföring, organisationsutveckling, detaljhandel och tjänstesektorn. 2013 grundades Remnelid Commercial Consulting som hanterar alla aspekter inom konceptutveckling och analys, affärsutveckling, kompetensutbildning, köpcentrumledning och kundservice strategi utveckling.

– Vi blir alla lätt hemmablinda efter att ha arbetat på ett visst sätt under lång tid. Därför är det viktigt att då och då zooma ut till ett helikopterseende för att kunna utvärdera och omvärdera sitt koncept.

Konceptutvecklingsmodell – från idégenerering till implementering

Genom sina gedigna erfarenheter har Lisa arbetat fram en konceptutvecklingsmodell som hon delade med sig av under seminariet.

– Börja alltid med en idégenereringsprocess, lämpligen en brainstorming där du låter så många medarbetare som möjligt delta. Involverade medarbetare är oftare engagerade medarbetare. Fokusera på att identifiera era problem och behov. När ni arbetat fram en bruttolista med idéer sållar ni fram en eller några av de bästa idéerna som ni vill arbeta vidare med.

Besök dina konkurrenter

– I analysfasen gäller det att hitta relevanta parametrar att analysera - dessa skiljer sig från bransch till bransch så arbeta fram vilka som är viktiga för er, förklarar Lisa.

– Du ska ha stenkoll på vad det är du själv säljer, undersök dina egna tjänster eller produkter och jämför med dina konkurrenter. Det kan betyda att du behöver bli handfast och bege dig ut till andra företag för att verkligen ta del av vad de erbjuder. Är du exempelvis i restaurangbranschen så ska du äta hos dina konkurrenter.

Det tredje steget innefattar en sammanfattning och utvärdering av all den information ni har samlat in. Situationsanalys och SWOT-analys är värdefulla verktyg som kan ge er många insikter i detta stadium.

– I nästa steg ska du utveckla själva konceptidéerna och presentera en handlingsplan för implementering. Svara på följande frågor: hur?, vad?, när?, vem? och varför? samt fördelar och nackdelar. Inkludera alla intressenter under denna fas för att underlätta den kommande implementeringen.

Bli specialist inom ditt område

Det femte och sista steget i Lisas konceptutvecklingsmodell handlar om själva implementeringen. – Nu när du lagt mycket tid och möda på att ta fram ditt nya koncept är det viktigt att du håller dig till det och blir specialist på området. Du måste leverera på ditt unika försäljningserbjudande. Fokusera på det du erbjuder och avstå från att erbjuda allt till alla.

Lisas gyllene regler för framgångsrik konceptutveckling:

  • Håll fast vid ditt kärnerbjudande
  • Se kundernas perspektiv - hur ser de på det?
  • Förstå kundens köpresa - vilka är de viktiga ‘touch points’?
  • Finslipa ditt koncept regelbundet – akta dig för att bli hemmablind
  • Undersöka, analysera kundernas behov – ta inga genvägar
  • Referenser från olika källor
  • Bygg starka relationer
  • Anställ passionerad och engagerad personal
  • Investera i personalens och din utveckling
No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: