Vilka grundläggande beståndsdelar finns i ett gott ledarskap, ett gott medarbetarskap och god kundskap – och hur ser sambandet dem emellan ut? Detta och mycket mer belyste Annette Melander Berg, författaren till boken ”Växtkraft - värdeskapande verktyg för chefer och entreprenörer” under Tillväxt Malmös frukostföreläsning den 16 maj i ett av SEB:s konferensrum på Östergatan.

Självinsikt är avgörande för det goda ledarskapet

Avgörande för det goda ledarskapet är egenskapen självinsikt. Det är viktigt att förstå hur man själv fungerar. Hur kompletterar du dig själv? Hur vet du vad du drivs av? Att ha självinsikt ger ödmjukhet medan motsatsen kan vara direkt förödande, speciellt om du sitter i en ledande position. Andra betydande egenskaper är integritet, tydlighet och mognad och i det sistnämnda fallet är det inte en fråga om ålder utan att vare mogen i sitt ledarskap. Att helt enkelt våga ge feedback och att våga låta människor utvecklas.Annette kom också in på skillnaden mellan en chef och ledare där chefskapet är något du tilldelas, medan rollen som ledare är en tillit som du får. Här fick publiken tips om en bok ”The Speed of Trust” av Stephen M.R. Covey som pratar i termer av att du beskattas för ett dåligt ledarskap respektive får utdelning på det goda ledarskapet.

Viktiga egenskaper hos medarbetarna

Efter många år på ledande poster i olika företag vet Annette själv vad hon håller utkik efter för egenskaper hos medarbetare. En av dem är ansvarskänsla. Skapar du en kultur där människor tar ansvar för resultat, inte för aktivitet där man bara precis tar ansvar för att ha gjort sin bit, har du nått långt. Även drivkraft, lojalitet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper i medarbetarskapet.

Bygg en kundskapskultur

Har företaget ett gott ledarskap och gott medarbetarskap minskar riskerna för internt energiläckage och företaget kan därmed lägga sin fokus externt. För att bygga en kundskapskultur krävs nyfikenhet (vara intresserad av kunderna), empati (verkligen förstå kundernas vardag), innovation (koll på kunderna, kunddriven innovation) samt rättvisa (alla kunder ska behandlas på korrekt sätt efter sina förutsättningar).Hur viktigt är då kundskap? Superduperviktigt är ordet som Annette använder för att besvara den frågan. Hälften av din framgång på marknaden beror på om du har koll och har kundinsikt. Även dina produkter/tjänster blir då bättre genom att de ständigt utvecklas efter kundernas behov och önskemål.Tack Annette för en intressant morgon, men som ofta kan gemene man fråga sig var man ska börja i det här arbetet. Annette avslutar med rekommendationen att börja med det du kan påverka. Vad kan du gå ut och börja med redan idag? Många små medvetna val gör skillnad.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: