11

SEP
2020

Speed Date

2020

Maxa Malmö – flyttas till den 11 september. Tillväxt Malmö har beslutat att flytta fram Maxa Malmö till den 11 september på grund av det rådande läget med Coronaviruset. Syftet med Maxa Malmö är att skapa en plattform för personliga möten under lättsamma former. Det överhängande Corona-hotet gör tyvärr inte detta möjligt och därför anser vi det bättre att senarelägga eventet. Du som besökare med inköpt biljett, utställare, speed date-deltagare eller investerare har även fått separat utskick från oss angående detta.

Presentera din affärsidé för några av Malmös tyngsta investerare!

Ansökningsperioden för Speed Date på Maxa Malmö 2020 är stängd.
Ny period för Maxa Malmö 2021 öppnar november 2020.

Vill du presentera din affärsidé för några av Malmös vassaste investerare?

Under Maxa Malmö samlar vi några av Malmös tyngsta investerare under ett och samma tak. Ansök om en plats på Maxa Malmö Speed Date för möjligheten att presentera din affärsidé för investerarna.

Vem söker vi?

Vi söker vanliga och ovanliga företag inom alla branscher som behöver pengar eller extern kompetens för att växa och anställa fler.

Du som söker har:

  • företag i Malmö
  • betalande kunder
  • 3-50 anställda
  • behov av kapital eller mentorskap
  • en vilja att växa

Du behöver exempelvis tillgång till nätverk, hjälp med tillväxtplan eller finansiering. Ditt företag befinner sig i en fas där du behöver öka personalstyrkan, investera i maskiner, utveckla en produkt, en tjänst eller en ny marknad.

Vad vi erbjuder?

  • Möjlighet att knyta kontakter med flera framstående investerare
  • Möjlighet att träffa upp till tre investerare i personliga möten
  • Paketering av din affärsidé inför träffen med investerarna
  • Stöd i investeringsprocessen

Speed Dates mellan företagare och investerare – hur går det till?

Ansök till Maxa Malmö Speed Date fram till och med den 9/2 2020. Löpande intervjuer och urval sker fram till sista ansökningsdagen. Går du vidare så får du göra en kort presentation inför en jury, som sedan avgör om du går vidare till finalen på Maxa Malmö.

Inför finalen får du möjlighet till träning och coachning för att du ska ha så bra förutsättningar som möjligt på Speed Daten under Maxa Malmö.

INSPIRERANDE FÖRELÄSNINGAR

Våra föreläsare

Speakers Corner bjuder i år på fyra intressanta talare som alla kommer att diskutera hållbarhet ur olika aspekter.

Matilda Jarbin – kl. 13.40
Matilda Jarbin är hållbarhetschef på Godsinlösen Nordic AB (GIAB) och en av Sveriges 33 hållbarhetstalanger 2017 (Aktuell Hållbarhet). Sedan 2015 har hon varit med och drivit tillväxtbolaget GIAB vars affärsidé baseras på cirkulär ekonomi. I Speakers Corner kommer Matilda att berätta om GIABs framgångsrika resa som grundar sig i ett lönsamt hållbarhetsarbete och om varför hållbarhet i dagsläget är världens största affärsmöjlighet.
Lovisa Sterner – kl. 14.15
Lovisa Sterner är beteendevetare och har en bakgrund från bland annat Lunarstorm och analysföretaget Ungdomsbarometern där hon arbetade som livsstilsexpert. Hon har också varit VD för talangbolagen Nova100 och Shortcut i vilka hon jobbade mycket med organisation-, ledarskap och arbetsgivarvarumärken. Idag driver hon insiktsbyrån insiktsbyrån Grasp Insights där hon jobbar med generationsfrågor i olika former. I Speakers Corner kommer hon att föreläsa om ungas attityder, beteenden och förväntningar på livet i allmänhet och på jobbet i synnerhet. Hur ska vi attrahera morgondagens medarbetare och konsument?
Fadi Barakat – kl. 15.00
Fadi Barakat är filantrop, samhällsentreprenör, näringslivsutvecklare och CSR/CSV-expert. Genom att ta avstamp i sin egen historia och sina upplevelser kring mångfald och utanförskap arbetar Fadi Barakat med inkludering och att förändra attityder för att skapa en hållbar mångfald inom bland annat svenskt näringsliv. Detta genom att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad samt öka sysselsättningen bland utrikes födda genom attitydförändring inom den offentliga såväl som den privata sektorn. I Speakers Corner kommer Fadi att ge tips och råd på hur du kan verka för en mer inkluderande arbetsmarknad med hållbar mångfald i fokus.
Lovette Jallow – kl. 16.15
Lovette Jallow är författare, föreläsare, entreprenör och prisad samhällsaktivist. Hon kämpar för rättvisa och jämlikhet i samhället och det genomsyrar hennes föreläsningar där hon talar om normer och om såväl strukturell som vardagsrasism. Hon blandar personliga upplevelser som att växa upp som afrosvensk kvinna i ett samhälle med vithetsnormer med att belysa problem som fortfarande råder. Hon är flerfaldigt prisbelönt och tilldelades Rättvisepriset år 2017 för hennes insatser mot diskriminering inom skönhetsbranschen. 2018 utsågs hon till Årets Nätängel, fick Solidaritetspriset för sitt samhällsengagemang. 2019 fick hon även ta emot det prestigefyllda Raoul Wallenberg-priset för sitt arbete mot rasism och för sin ideella förening ”Action For Humanity”. I Speakers Corner kommer Lovette Jallow att föreläsa om hur vi kan bidra till ett mer inkluderande samhälle för alla.

Nätverk & företagsmingel

Våra utställare

Kort beskrivning av sektionen om utställare/mässa

Hagtorn Fastighetsservice
https://hagtornservice.se/
Revisorsgruppen i Malmö
https://www.revisorsgruppen.se/
Clowid
https://www.clowid.com/
Daily Promotion Sweden
https://www.dailybrandexperience.com/
Made in Rosengård
https://www.madeinrosengard.se/omprojektet
Ung Företagsamhet Skåne
https://ungforetagsamhet.se/
odd hill.
https://www.oddhill.se/
Advokatbyrån Gulliksson
https://www.gulliksson.se/
Qalora
https://www.qalora.com/
Klätterservice
https://www.klatterservice.se/
Learn Swedish Culture
https://learnswedishculture.com/
Delco AB
https://www.delcoab.se/
Almi Företagspartner Skåne
https://www.almi.se/skane
Skånes Stadsmission
https://www.skanestadsmission.se/
Buen Perro
https://buenperro.se/
Safety Educator
http://www.safetyedc.com/
Sydsec Bevakning
https://sydsec.se/
Worq
https://www.worq.se/
Altran
https://www.altran.com/se/sv/
Grant Thornton
https://www.grantthornton.se/
Palmer Friskvård
https://palmerfriskvard.se/
Nordlo
https://nordlo.com/
Festikväll
https://www.facebook.com/festikvall/
Skandia
https://www.skandia.se/
Advokatfirman Vinge
https://www.vinge.se/
Malmö Arena Hotel
https://malmoarenahotel.com/
IVL Produkter
https://www.ivlab.se/
Swedbank
https://www.swedbank.se/
TheCar
http://thecar.se/
Advokatfirman Delphi
https://www.delphi.se/sv/
LN Resurs
https://www.lnresurs.se/
Minibladet.se
https://minibladet.se/
Shamiat
https://www.shamiatrestaurang.se/sv
CC IT
https://ccit.se/
OKI
https://www.oki.com/se/printing/index.html
NU: NOLLA UTANFÖRSKAPET
https://www.nollautanforskapet.nu/
CHOBS Scandinavia
https://www.chobs-scandinavia.com/
Malmö Industries
http://malmoindustries.com/
OnTrack
http://ontrackmalmo.se/
EXAL
https://exal-group.com/
PEPINS
https://www.pepins.com/
Alumni
https://www.alumniglobal.com/
MEDARCA
https://www.medarca.com/
Gigstep
https://www.gigstep.se/
Davego
https://davego.se/
iTURN
https://www.iturnab.se/
Advokatbyrån Sigeman & Co
https://www.sigeman.se/
Syna
https://upplysningar.syna.se/
Synlighet
https://www.synlighet.se/
Familjeterapeuterna Syd
https://www.familjeterapeuterna.com/
ASK Outsourcing Group
https://www.askoutsourcing.se/
UNIONEN
https://www.unionen.se/
BDO
https://www.bdo.se/
eValent Group
https://www.evalent.se/se
Travelshop
https://travelshop.se/

Presentera din affärsidé

Våra investerare

Följande investerare deltar på Maxa Malmö 2020.

Sara Mazetti-Nissen och Robin Lundgren
Varför är ni med i Maxa Malmö? Vi är båda uppväxta i olika delar av Malmö och älskar vår stad som gett oss båda så otroligt mycket. Vi vill försöka ge tillbaka lite av allt det vi fått ta del av genom åren på olika sätt. Detta kan vara i form av coachning och mentorskap, men även med finansiell stöttning. Vad är ni intresserade av för projekt/företag? Specifika branscher ser vi som oväsentligt. Vi vill investera i företag som har en tydlig affärsidé samt ambitionen att utvecklas och växa på ett sunt och hållbart sätt. Gärna med fokus på att skapa nya arbetstillfällen för den lite yngre befolkningen i Malmö. Vi ser ofta två områden som är eftersatta i företagen där vi har spetskompetens och lång erfarenhet – Försäljning & Marknadsföring.
Anders Fransson
Varför är ni med i Maxa Malmö Tibia Konsult, och vi som arbetar här, känner starkt för Malmö och regionen. Det känns därför naturligt att stödja Tillväxt Malmö, hålla oss ajour med de lokala entreprenörerna samt vara öppna för att engagera oss i lokala projekt. Vad är ni intresserade av för företag/projekt Eftersom vi är en liten organisation arbetar vi främst med starka entreprenörsteam som redan skapat en lönsam affär och främst söker stöd i fortsatt tillväxt. Med det sagt är vi väldigt nyfikna på innovation, både vad det gäller produkt och arbetssätt.
Cecilia Hedenborn
Varför är du med i Maxa Malmö? Uppväxt i Malmö och gillar verkligen Malmö. Jag vill gärna vara med och bidra till att skapa ett positivt företagsklimat, med goda möjligheter att driva bolag som skapar arbete och värde. Ser Maxa Malmö som ett intressant forum att hitta spännande bolag att investera i eller på annat sätt kunna bidra till deras tillväxt. Vilka bolag är du intresserad av? Jag är intresserad av bolag som har en intressant affärsidé, gärna som ”gör gott” och bidrar till att lösa något av de problem vi står inför. Bolaget får gärna ha kommit en bit på vägen. Men främst letar jag efter drivna entreprenörer som har ambition och förmåga att förverkliga sina idéer.
Jan Barchan
Varför är du med i Maxa Malmö? Som medlem av Uppstart Malmö vill jag gärna hjälpa till att kreera arbetstillfällen i Malmö. Maxa Malmö anser jag vara ett effektivt sätt att göra detta genom entreprenörsdrivna företag. Vad är du intresserad av för företag? För mig är entreprenören avgörande. Sen ser jag också till skalbarheten - så att det kan skapas många nya arbetstillfällen.
Firas Mohamad
Varför är du med i Maxa Malmö? Jag är med i Maxa Malmö för att det är ett sätt att hitta nya projekt och entreprenörer att investera tid och kapital i. Vad är du intresserad av för projekt/företag? Jag är intresserad av företag med en tydlig affärsidé och med en driven entreprenör i spetsen som vill ta nästa steg.
Axel Granlund och Karl-Fredrik Granlund
Varför är ni med i Maxa Malmö? AB Axel Granlund är med i Maxa Malmö av primärt två anledningar. Dels för att vi alltid letar efter sunda investeringar och tycker att Maxa Malmö har ett väldigt bra upplägg för att hitta just detta. Men även för att vi vill se till Malmös bästa och tycker att Tillväxt Malmö spelar en roll i att vidareutveckla regionen till att bli än mer dynamisk. Vad är ni intresserad av för projekt/företag? Vi är intresserade av alla typer av bolag då det primära för oss är kalibern på människorna bakom idén mer än idén själv.
Peter Enberg
Varför är du med i Maxa Malmö? Jag trivs om jag kan vara en tillgång och hjälpa företag att utvecklas. Vad är du intresserad av för projekt/företag? Jag engagerar mig helst i företag som har en verksamhet som ökar människors välbefinnande, i det lilla och stora perspektivet.
Lasse Svensson
Varför är du med i Maxa Malmö? Jag är aktivt engagerad i Tillväxt Malmö. Genom Maxa Malmö får jag möjlighet att träffa många intressanta entreprenörer som verkligen kan påverka Tillväxt Malmös mål. Dessutom är det väldigt roligt och spännande att få möjlighet att hjälpa företag konkret. Vad är du intresserad av för projekt/företag? Jag har gått in i några Tillväxt Malmö-bolag med mycket varierad bakgrund. Det gemensamma har varit: – En tydlig realistisk affärsidé där försäljning av produkten/tjänsten pågått en tid – De behöver ett bollplank och/eller finansieringshjälp – En ledning/ägare som brinner för sitt företag och som har specialkompetens
Dan Magnusson och Ulf Magnusson
Varför är du med i Maxa Malmö? Dan Magnusson: Jag tycker att Maxa Malmö är spännande för att det har blivit en ny scen i Malmö. Här får företag chansen att kort och koncist presentera sin affärsidé under en begränsad tid för etablerade entreprenörer och det ges möjlighet till investeringar samt goda råd. Vad är du intresserad av för projekt/företag? Dan Magnusson: Jag känner ett stort ansvar och ser ett stort behov av att skapa nya jobbtillfällen i Malmö och tror att bästa möjligheten för detta framöver finns inom serviceyrken.
Dan Olofsson och Johan Glennmo
Varför är du med i Maxa Malmö? Dan: Jag tog initiativet till Uppstart Malmö, som är grundstiftelsen som Tillväxt Malmö utvecklats ifrån. Anledningen var att jag gärna vill stödja entreprenörer som skapar nya arbetstillfällen så att Malmö blir en bättre stad för oss alla. I Maxa Malmö får jag närkontakt med många nya, duktiga entreprenörer. Johan: Jag tycker att Tillväxt Malmö gör ett viktigt arbete i Malmö för att skapa nya arbetstillfällen genom att hjälpa entreprenörer att utveckla sina företag. Det vill jag gärna stötta och Maxa Malmö är ett sätt att göra det på och dessutom är det väldigt roligt. Vad är du intresserad av för projekt/företag? Dan: Det är viktigt för mig att min insats bidrar till nya jobb. Drivkraft och förståelse hos företagaren för att få in betalande kunder är också viktigt för mig. Johan: Det ska gärna vara företag där tillväxten leder till att man skapar nya arbetstillfällen. Jag är även intresserad av företag med teknisk inriktning.
Carolina Ericson
Varför är du med i Maxa Malmö? Maxa Malmö ger mig som etablerad entreprenör en fantastisk möjlighet att träffa lokala entreprenörer med nya spännande affärsidéer. Jag brinner för att göra affärer och har lång erfarenhet av digitala tillväxtbolag. Vad är du intresserad av för projekt/företag? Jag är framför allt nyfiken på bolag med skalbar idé och gärna med internationell ambition.
Anna Langåker och Eva Hultman
Varför är ni med i Maxa Malmö? Maxa Malmö är ett bra initiativ där entreprenörer och investerare kan mötas på ett kreativt sätt. Vi ser Maxa Malmö som en möjlighet att träffa intressanta entreprenörsdrivna tillväxtföretag i vår närhet där både kapital och kompetens kan komma till nytta. Vad är ni intresserad av för projekt/företag? Företag som leds av ett team som är engagerat och passionerat i sitt bolag är otroligt viktigt. Produkt/tjänst ska ha en tydlig affärsidé, fylla ett behov på marknaden och kunna skapa tillväxt genom skalbarhet. Investerar gärna i socialt entreprenörskap med inriktning på hållbarhet, miljö och klimat.

REFERENSCASE

Så säger våra Maxa-företag.

Här kan du ta del av några berättelser från en del av de företag som tidigare har varit med på Speed Daten på Maxa Malmö.

Enjay
Utan Maxa Malmö hade vi inte stått där vi är idag.
Passionice
Med investeringen som kom via Maxa Malmö har vi för avsikt att bygga ett starkt varumärke inom konståkningskläder, men även för dansare och gymnaster.
TheCar
Som ett resultat av Maxa Malmö fick vi på TheCar en investering av Dan Magnusson, vilket vi är väldigt stolta och glada över.

TIDIGARE ÅR

Maxa Malmö i siffror

Maxa Malmö 2019

69 företag ansökte till Maxa Malmö Speed Date
24 valdes ut att träffa 12 investerare
72 speeddejter genomfördes på 70 minuter

56 utställare på mässan
4 talare i Speakers Corner
348 deltagare totalt under dagen

Maxa Malmö 2018

72 företag ansökte till Maxa Malmö Speed Date
25 valdes ut att träffa 14 investerare
78 speeddejter genomfördes på 70 minuter

Maxa Malmö 2017

58 företag ansökte till Maxa Malmö Speed Date
25 valdes ut att träffa 13 investerare
78 speeddejter genomfördes på 70 minuter

Maxa Malmö 2016

70 företag ansökte till Maxa Malmö Speed Date
23 valdes ut att träffa 14 investerare.
69 speeddejter genomfördes på 70 minuter

Maxa Malmö 2015

100 företag ansökte till Maxa Malmö Speed Date
30 valdes ut att träffa 11 investerare
99 speeddejter genomfördes på 90 minuter

Maxa Malmö 2014

137 företag ansökte till Maxa Malmö Speed Date
36 valdes ut att träffa 12 investerare
67 speeddejter genomfördes på 90 minuter

Ta del av våra nyheter: