Tillväxt Malmö

Hållbarhetsarbete

Tillväxt Malmös bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling

Tillväxt Malmös bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling

Tillväxt Malmö stöder Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi tar hänsyn till målen i vår strategi och i vår dagliga verksamhet. Då det är svårt att jobba med alla målen har vi valt att jobba med följande områden, som har starkast koppling till vår verksamhet.

Mål 5: Jämställdhet

Vi jobbar medvetet med att nå ut till samtliga kön vid rekryteringar, i vårt arbete med tillväxtföretag, partners och investerare samt strävar efter en jämn balans mellan könen av såväl föreläsare som deltagare vid seminarier och övriga events.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi ska säkerställa att våra anställda, tillväxtföretag, partners, investerare och leverantörer arbetar efter UN Global Compacts riktlinjer för företag. Samtliga Tillväxt Malmös intressenter ska efterleva dessa internationella principer för arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Tillväxt Malmös övergripande mål är att bidra till ekonomisk tillväxt och skapa fler arbetstillfällen i Malmö stad.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Vi jobbar medvetet med att inkludera alla vid rekryteringar, i vårt arbete med tillväxtföretag, partners och investerare samt strävar efter minskad ojämlikhet av såväl föreläsare som deltagare vid seminarier och övriga events. Med alla innefattar vi personer oberoende av t.ex. etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi arbetar medvetet mot att minska vårt klimatavtryck. Detta genom att ha en ansvarsfull hantering av avfall och kemikalier, resa klimatsmart samt uppmuntrar våra tillväxtföretag att arbeta på ett hållbart sätt.

Vi köper vår el från förnybara energikällor av eon
Ta del av våra nyheter: