Hur skapar du finansiellt värde när ditt företag befinner sig i tillväxtfas? Med andra ord: hur tjänar du pengar i ett företag som precis håller på att lyfta? Här är tre snabba tips från företagsekonomen Per Arvidson.

Per Arvidson

Per Arvidson är lärare och forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och författare till en av Sveriges mest populära läroböcker i företagsekonomi. Han jobbar också som konsult inom redovisning, företagsanalys och ekonomistyrning, och är van vid att få frågor kring hur den ekonomiska kontrollen egentligen bör se ut i ett i ett växande företag. Finns det något som är särskilt viktigt att hålla koll på, och några enkla knep för att generellt öka lönsamheten i ett tidigt stadium? Tisdagen den 13 februari håller Per ett seminarium om ekonomi för dig som är ägare, ledare eller ekonomiansvarig i ett tillväxtföretag. På ett lekfullt sätt kommer han att berätta vad du behöver ha kontroll på för att förbättra den ekonomiska styrningen och uppföljningen i ditt företag. Inför seminariet, som hålls hos oss på Tillväxt Malmö, bjuder han på tre snabba tips på hur du kan tjäna mer pengar i ditt tillväxtföretag:

1. Ta bättre betalt

– Mer eller mindre alla företag – och inte minst tillväxtföretag – är för blygsamma med att ta betalt. Våga ta mer betalt.

2. Låna mer

– Även om det är lättare sagt än gjort: Att låna pengar är alltid billigare än att satsa egna pengar.

3. Marknadsför dig

– Utveckla och marknadsför företagets image och varumärke. Det skapar alltid mer finansiellt värde än någon annan investering!

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: