Nyheter

Vad är affärsutveckling?

Vi benar ut begreppet affärsutveckling, vilka områden man arbetar med och hur en affärsutvecklare kan hjälpa ditt företag att skapa tillväxt.

February 21, 2022

Affärsutveckling, eller Business development på engelska, innebär att en affärsutvecklare arbetar tillsammans med ett företag för att skapa tillväxt. Affärsutvecklaren kan antingen arbeta som konsult eller så finns rollen som en tjänst på företaget. Hur olika affärsutvecklare arbetar kan skilja sig åt men det finns ett antal gemensamma nämnare. I denna artikel ska vi bena ut begreppet affärsutveckling, vad det innebär och hur en affärsutvecklare arbetar för att skapa tillväxt.

Innehållsförteckning:

• Vad är affärsutveckling?

• Vad gör en affärsutvecklare?

• Så kan en affärsutvecklare hjälpa ditt företag att växa

• Vilka områden arbetar man med?

• Kan alla företag dra nytta av affärsutveckling?

• Ingen kan väl mitt företag bättre än mig?

• Stort nätverk med lokala företagare och investerare

Vad är affärsutveckling?

Affärsutveckling innebär att man ser över och optimerar en organisations affärsdrivande processer. Det kan låta komplext, men syftar i första hand till att hjälpa företaget växa och må bra. Beroende på vilka mål företaget har kan detta exempelvis vara att öka omsättningen, förbättra lönsamheten eller få till en bättre och mer motiverad arbetsgrupp. Det är viktigt att poängtera att en hel del företag inte heller har några konkreta mål och då kan just framtagandet av en vision och mission vara en del av själva affärsutvecklingen.

Vad gör en affärsutvecklare?

Affärsutvecklaren kommer till att börja med att sätta sig in i din verksamhet mycket noggrant genom att ställa en rad frågor. Med hjälp av svaren fås en initial förståelse för verksamheten, men vidare övningar i form av workshops eller samtal med personal, kunder eller leverantörer kan behövas för att få en ännu bättre inblick. En affärsutvecklare kan arbeta med ett specifikt område inom företaget som exempelvis försäljning, ledarskapsfrågor och företagskultur eller mer övergripande med hela verksamheten. Arbetet kan också vara engångsbetonat då affärsutvecklaren presenterar sin analys och lämpliga aktiviteter/planer vid ett tillfälle eller mer processorienterat då affärsutvecklaren och företaget arbetar tillsammans under en längre period.

Att utgå från en affärsplan kan vara ett sätt att jobba på tillsammans med en affärsutvecklare. En affärsplan innehåller delar som affärsidé, marknad, kunder, konkurrenter och ekonomi för att nämna några. Det finns inga fasta regler om exakt hur en affärsplan ska se ut utan den kan anpassas efter verksamheten och fungera som ett styrdokument för hur företaget ska arbeta. Vissa delar kommer behöva justeras allteftersom, men andra delar som exempelvis affärsidé är troligen mer bestående över tid.

Hur kan en affärsutvecklare hjälpa ditt företag att växa?

I en företagares vardag snurrar hjulen ofta fort och de operativa frågorna tenderar att uppta merparten av tiden. Men ibland är det viktigt att stanna upp, försöka få ett helikopterperspektiv på verksamheten och arbeta med de viktiga strategiska frågorna. De är inte alltid de som brådskar mest, men på sikt är det dessa frågor som kan förändra verksamheten mest. Affärsutvecklaren är då en extern och oberoende part som tillsammans med företagaren kan hitta lösningar på problem och se nya möjligheter. Möjligheter som kanske inte alltid varit uppenbara för företagaren.

Vilka områden arbetar man med?

För att veta var man ska lägga sin tid är det bra att börja med en analys där man utvärderar vilka områden som har mest potential till störst tillväxt. Detta kan göras på lite olika sätt, exempelvis genom en så kallad tillväxtanalys. Vid en tillväxtanalys går affärsutvecklaren tillsammans med dig som företagare igenom ett antal områden i ditt företag för att lära känna verksamheten på djupet. Därefter presenteras ett förslag över vilka områden som anses ha störst utvecklingspotential för tillväxt och är viktiga att arbeta vidare med. Det kan exempelvis vara att se över sina idealkunder och se vilka kunder som är mest lönsamma och vilka man kanske bör satsa mindre på. Ett annat exempel är att sätta upp välfungerande arbetsprocesser för att förhindra flaskhalsar när företaget växer och får fler anställda. Med en anpassad tillväxtstrategi har du en tydlig färdriktning att arbeta emot.

Kan alla företag dra nytta av affärsutveckling?

Är du en multientreprenör som byggt flera företag tidigare som alla haft spikraka tillväxtkurvor? I så fall är du nog inte i behov av affärsutveckling. Uppfyller du inte det scenariot finns det en god chans att du skulle kunna få råd och stöttning av en erfaren affärsutvecklare som kan bidra till tillväxt i ditt företag.

Som företagare kan man ibland känna sig ensam och i behov av att få diskutera sina funderingar och problem och då kan en utomstående komma in med nya, värdefulla perspektiv. En senior affärsutvecklare som arbetar som konsult har dessutom med sig erfarenheter från att ha jobbat med många olika företag och branscher och har samlat på sig en stor kunskapsbas som kan vara till nytta för dig och din verksamhet. Därmed får du möjlighet att lära dig av andra företag som kommit längre i sin resa och du kan undvika att trampa i fällor.

Ingen kan väl mitt företag bättre än jag?

Du som startat och drivit ditt företag under en tid kan det såklart innan och utantill och vet många gånger vad som fungerar och inte fungerar. Vad en affärsutvecklare kan erbjuda dig är ett nytt sätt att se på saker och ting. Det är lätt att hamna i ”gamla” hjulspår och göra saker och ting så som man alltid har gjort det. I det läget kan ett par nya ögon, som kommer in med ett utifrånperspektiv, bidra med insikter som du annars hade kunnat missa.

Stort nätverk med lokala företagare och investerare

Som verksam affärsutvecklare sitter man också på stora nätverk som man kan dela med sig av till sina företag när det är aktuellt. Det är ofta som problemställningar kan vara lika trots att branschtillhörighet skiljer sig åt och då kan en affärsutvecklare matcha olika företagare med varandra för att utbyta erfarenheter. Ibland genom enskilda möten och ibland genom att erbjuda mer organiserade träffar som exempelvis VD-nätverk eller träffar med investerare.

Är du i behov av lite nya perspektiv eller konkreta råd för att skapa tillväxt i ditt företag?

Tillväxt Malmö är en oberoende part, utan eget intresse, som hjälper dig med affärsutveckling. Våra tjänster är kostnadsfria och erbjuds till företag i Malmö med 5–50 anställda, betalande kunder och en vilja att växa. Är det du?  Boka ett möte via knappen i övre höger hörn eller på: info@tillvaxtmalmo.se

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: