Jan-Erik Bengtsson, affärsutvecklare på Tillväxt Malmö:

 

Vi är väl medvetna om att många företag kämpar för sin överlevnad i dessa Corona-dagar. Det levereras dagligen tips och ”erbjudanden” till den kategorin företag och företagare. Även vi på Tillväxt Malmö har bidragit,dels med en artikel på ämnet, Vad gör jag nu?  5 råd för att komma vidare, och dels med att öppna vårt erbjudande till ALLA företag i Malmö oavsett storlek. En annan nyhet är att vi även erbjuder rådgivning på arabiska och spanska.

Månadens tillväxttips vänder sig till dig som må ha det tufft, men har näsan ovanför vattenytan.

Att fokusera är en framgångsfaktor. För att bli framgångsrik gäller det att bli bra, helst bäst. Och det går inte att vara bäst på allt. Därför är det viktigt att bestämma sig för vilka kunder – Fokuskunderna – som företaget ska ha det bästa erbjudandet till.

Man brukar värdera kundrelationerna. På lägst nivån handlar det enbart om pris, och företagets produkter och tjänster är helt utbytbara. I den andra ändan av skalan talar man om partnerskap, snarare än leverantör – kund.

För att bli partner med fokuskunderna gäller det att ta väl hand om dessa. I med- såväl som motgång.

Ett extremt,men dock bra exempel, beskrivs i en artikel i Di 8 april om vår systerorganisation, Tillväxt Botkyrka. Där citeras Kassan Sinar, som driver ett tvätteri och har det synnerligen tufft i dessa dagar: ”Vi har stoppat all kundfakturering. Jag har tvättat åt många i 25 år, jag kan inte skicka dem till inkasso eller kronofogden. Vi har vuxit tillsammans och kommer att hjälpa varandra genom krisen.”

Gör dina fokuskunder till partners!

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: