Förändringar och möjligheter

2022 har –precis som de närmaste två föregående åren – bjudit på snabbare och kraftigare förändringar i vår omvärld än vad de flesta av oss rimligen förutspådde för ett år sedan.

Samtidigt som förändrade förutsättningar gör det svårare att driva företag, skapar det också nya möjligheter.

Med den största respekt för de som haft och har det tufft, har det också startats många nya företag under pandemin. Många av de företag vi har förmånen att arbeta med har tuffat på bra och flera har till och med växt rejält.

 

Flera Tillväxt Malmö-företag Di Gaseller

Det fanns flera Tillväxt Malmö-företag på årets Di Gasell lista. Värda att nämna speciellt är Socionomera, som blev länsvinnare och trea totalt i hela Sverige, samt Sportadmin, som blev gasell för fjärde året i rad.

 

Värt att lyfta från året som gått

  • I takt med att vi har kunnat återgå till fysiska möten har vi fokuserat på att ta in och affärsutveckla nya företag. Många spännande företag med stor bredd, vilket är ett gott betyg åt Malmö som entreprenörsstad.
  • Glädjande nog har vi då också kunnat återgå till att arrangera flera intressanta seminarier och workshops samt, i samband med Danska Ugen, en uppskattad After Work. De olika mötesplatserna bidrar inte enbart med inspiration och kunskap, utan väl så viktigt – har det visat sig – till nya kontakter som ofta leder vidare till ömsesidig affärsnytta.
  • Tillsammans med Möllan Basement har vi startat ett mentorsprogram. När vi öppnande för intresseanmälningar fick vi under de första dagarna tre gånger fler mentorer än vi hade plats för! Det finns många goda krafter som vill hjälpa till att göra Malmö till en bättre stad.
  • Vår systerorganisation Level har kommit igång på allvar och genomfört sitt första hela verksamhetsår. Det är vi väldigt glada för. Inte minst för att vi då med varm hand kan hänvisa entreprenörer i tidig fas till Level och själva fokusera på de som redan kommit en bit på väg.
  • För första året stod korandet av Årets Tillväxtentreprenörer på egna ben. Under ett välbesökt och trevligt Tillväxtmingel i november korades Carolina Faxe, TicTac Interactive och Jesper Andersson, J2 Sourcing till Årets Tillväxtentreprenörer.
  • Trots de utmaningar som pandemin inneburit för intag och utveckling av företag, kommer vi att överträffa vårt numerära mål med avseende på jobbskapande, vilket i sin tur innebär att den stora Tillväxt Malmö-familjen sammanlagt växt med över 2 300 nya arbetstillfällen.

Tillökning också i den lilla Tillväxt Malmö-familjen!

Under året fick vi också tillväxt i den innersta Tillväxt Malmö-familjen. Vår marknadskoordinator Therese Dybing, fick en liten Boel och påminde oss alla om vad som egentligen är viktigt. Det innebar också att vi fick in en ny, glad person i den innersta familjen under tiden som Therese är föräldraledig, nämligen Rebecca Lundberg.

 

2023

Vi ser med tillförsikt fram emot 2023! Det känns som om de senaste årens stora utmaningar gjort företag och organisationer mera förändringsbenägna och snabbare.

I tillägg till vår kärnverksamhet – att lära känna och utveckla företag – är det ständig utveckling som gäller. Till exempel kommer vi att genomföra Maxa Malmö i nytt format den 21 april. Det saknas heller inte idéer på helt nya format. Håll utkik!

 

God Jul och Gott Nytt År önskar vi alla på Tillväxt Malmö!

Rebecca, Therese, Petra, Peter & Jan-Erik

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: