Ett hundratal förväntansfulla personer klev in på mötesplatsen Maxa Malmö på Studio den 31 mars. Spänning och förväntan låg i luften. Ett trettiotal företagare från 25 bolag var först på plats. Rummet fylldes direkt av ett sorl, det fanns redan mycket att prata om.

  • 58 företag ansökte om att få speed dejta en investerare.
  • 25 valdes ut att träffa 13 investerare.
  • 78 speeddejter genomfördes på 70 minuter.
  • Fler än 35 uppföljningsmöten bokades in.
  • 236 nya jobb är prognosen för de företag som speeddejtade investerare
Lång resa mot snabb dejt

Det har varit en lång resa hit – från ansökan till final. Efter ansökan var inskickad blev de uppringda av Peter Öhrbom, affärsutvecklare på Tillväxt Malmö, för att de skulle berätta mer om företaget och affärsidén.

39 företag bjöds in för att pitcha sin affärsidé för en jury som bestod av våra affärsutvecklare och olika partners. Fem företag i taget samlades i vårt ”green room”, pitchade i vars 10 minuter och fick sedan direkt besked om de gick till final eller inte.

De 25 företag med ett trettiotal passionerade företagare som gick vidare till final den 31 mars bokades in på obligatorisk träning kring affären och presentationsteknik. Företagen fick bland annat med sig svaren på vad en investerare vill veta, och hur deras pitch upplevdes både när det gäller innehåll, språk och gester.

Så våra finalister var väl förberedda när de satte sig för att speeddejta de tre investerare som de matchats med. 10 minuter hade de på sig att väcka intresset för just sin idé. Målet var att boka ett nästa möte. Investerarna meddelande att de efter den första speeddejten hade 36 uppföljningsmöten inbokade. Och fler blev det! Under eftermiddagen fanns det många möjligheter att prata med investerarna. En programpunkt var ”Date-on-the-go” då entreprenörerna fick spontandejta investerarna som stod tillgängliga i rummet.

Blir det någon business?

De möten som sker efter Maxa Malmö är mellan investeraren och entreprenören. Vi på Tillväxt Malmö kommer att medverka på några av dessa möten för att stötta processen framåt. Våra modiga, passionerade entreprenörer står på egna ben.

Therese Dybing
2019-11-04
No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: