Intervjuer

Hansson Thyresson klara för Maxa Malmö

Hansson Thyresson klara för Maxa Malmö 2023. "Vi ser både fram emot att få andra ögon på verksamheten och möjligheten att få en mentor att bolla med"

April 18, 2023
Hansson Thyresson startade 1994 av Anders Hansson och Lars Thyresson, en ingenjör och en jurist som båda jobbade på en medelstor patentbyrå i Sverige. De hade en vision om att arbeta på ett annorlunda sätt och ville skapa en plats där de personliga mötena fick större fokus. Ett vinnande koncept visade det sig - trettio år senare har de kunder som varit med från starten. Nu satsar de framåt och deltar i Maxa Malmö 2023.

”Många kunder uppskattar vårt unika sätt att jobba, att vi kombinerar det professionella med det familjära, det inger stort förtroende” berättar Maja Modigh, VD på Hansson Thyresson. Maja kom in i bolaget för fem år sedan, men faktum är att det var hennes pappa Anders som var en av grundarna för trettio år sedan. Hon hade inte bakgrund inom IP-branschen (intellectual property) utan är civilingenjör inom fastigheter i grunden, och började arbeta med projektledning, personalfrågor och ekonomi på Hanson och Thyresson. Med gott resultat, efter två år blev hon vice VD och i september 2022 slutligen VD.

”Mina medarbetare är riktiga specialister på patent- och varumärkesrätt, och med mitt intresse för affärsutveckling, nätverk och strategi blir det en bra kombination”, berättar Maja.

Immateriella tillgångar – okänd mark för många företag

Patent och varumärkesrätt, eller immateriella tillgångar, är okända områden för många, men Hansson Thyresson vill få företag att förstå vikten av att arbeta med det. Studier visar att år 1970 var det ca 20% av ett företags värde som bestod av immateriella tillgångar, idag är den siffran ofta uppe på hela 90 %. Andelen immateriella tillgångar i bolag har alltså ökat kraftigt de senaste 50 åren. Immateriella tillgångar kan bestå av allt från namn, kunskap, spetskompetens, tillverkningsprocessen och mycket mer. I takt med att kunskapsekonomin växer och tekniken blir mer avancerad blir den här typen av tillgångar ännu viktigare, men kunskapen om immaterialrätt har inte gått i samma takt.

”En anledning att företag inte har varumärkesskydd eller patent är ofta att man inte förstår varför man ska ha det eller tror att det är väldigt dyrt. Vår vision är att alla företag ska förstå och säkra sina immateriella tillgångar, och där behöver vi arbeta aktivt med att utbilda och förklara varför det behövs. Det kan vara svårt att mäta nyttan med till exempel varumärkesregistrering och patent, men om någon stjäl ditt namn blir det helt plötsligt väldigt tydligt. Vi brinner för detta och vill att personer ska ta aktiva och faktagrundade beslut”.

För att uppnå detta har Hansson Thyresson blivit skickliga på att ständigt utbilda och förklara nyttan med till exempel varumärkesskydd och patent för sina kunder, bland annat genom att sätta sig in i företagets strategier och affärer. ”Det handlar om att man behöver agera rätt från start för att minimera riskerna för framtiden. Vi måste kunna ställa kritiska frågor och ha ett stort intresse för våra kunder, för att kunna identifiera de unika behov som finns”, förklarar Maja.

Sätter ”viet” framför ”jaget”

För Maja är medarbetarnas trivsel lika viktig som kundnöjdhet. En bra arbetsplats medför att de har möjlighet att handplocka de allra bästa medarbetarna, och på det fina huvudkontoret vid Norra Vallgatan är öppenhet och glädje en viktig framgångsfaktor. ”Vi värdesätter viet framför jaget, vi jobbar på teamnivå och strävar efter att alla ska känna arbetsglädje”, berättar Maja.

När det kommer till Maxa Malmö ser Hansson Thyresson både fram emot att få andra ögon på verksamheten och möjligheten att få en mentor att bolla med. ”Det är alltid bra med nya perspektiv och jag ser fram emot ärlig feedback, det är avgörande för vår framtida resa att få veta om vi är på rätt spår. Jag vill undersöka varför det är så få företag som arbetar aktivt med IP? Behöver vi revolutionera utbildningssystemet, eller hur ska vi få kunder att förstå? Jag ser fram emot att få veta mer om vilka eventuella utmaningar panelen själva haft med patentbyråer”, berättar Maja.

Målet är att växa ytterligare och för att göra detta är såväl ny kunskap som nya nätverk viktigt, vilket gör Maxa Malmö till ett värdefullt forum för dem.

”Vi är en uppskattad byrå som har funnits i 30 år, men vi upplever att få känner till oss. För att kunna växa vill vi bli bättre på att nå ut med vårt varumärke ytterligare” – Maja Modigh

Byrån arbetar i hela Sverige och framtidsplanen är att få in ännu fler större kunder och löpande uppdrag. De står nu på en spännande platå där de har möjlighet att hjälpa ännu fler. ”Vi är stolta över att locka många duktiga medarbetare. Om vi växer och blir större kan vi anställa fler och göra ännu bättre saker”, avslutar Maja.

Läs mer om Hansson Thyresson på deras hemsida: https://www.hanssonthyresson.se/

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: