Seminarier

Föreläsningsserien - Tillväxt i det nya normala

Tillväxt i det nya normala - en föreläsningsserie i 5 delar med fokus på trendspaning, digitalisering, tillväxtstrategier, försäljning och organisationsutveckling.

October 2, 2020

Vi lever i nya tider. Med det kommer nya sätt att skapa tillväxt.

Landskapet ser annorlunda ut och vi behöver anpassa oss för att inte hamna på efterkälken. Det gäller i allt från ledarskap till försäljning. Vilka strategier behöver ses över och anpassas? Vilka processer tillhör det förflutna och hur skapar vi nya vägar framåt?

Tillväxt Malmö anordnar en ny föreläsningsserie med tillhörande diskussioner för alla som är nyfikna på tillväxt i det nya normala. Föreläsningsserien löper över fem tillfällen och djupdyker i ämnena; Trendspaning, Värdeskapande digitalisering, Tillväxtstrategier i kristider, Försäljning i det nya normala samt Hållbar organisationsutveckling.

Föreläsningarna hålls av experter inom respektive område med efterföljande diskussion och kommer att hållas för ett 40-tal gäster samt webbsändas. Vid webbsändning deltar man via länk och kan ställa frågor via chatten.

Föreläsningarna är separata och du väljer själv om du vill delta på någon enskild eller samtliga.

Del 1, Trendspaning - det nya normala med Jan Sturesson

Utifrån nu aktuella trender som formar framtidssamhället kommer Jan Sturesson tala om hur man bättre navigerar i tider av Corona och andra strategiska påverkansfaktorer. Jan delar även med sig av hur man mer konkret kan agera framöver för att inte tappa tempo.

Jan Sturesson

Jan Sturesson
Internationell strategirådgivare, med klienter i form av stora och små bolag, regeringar och städer, utifrån RESTING - Advice from the future som han grundade 2016. Jan är också startupinvestor. 

Tidigare globalt ansvarig för offentlig och ideell sektor hos PwC. En av skaparna till PwC Acceleratorn.
Member of World Economic Forum (WEF) och deras Global Agenda Councils (GAC) 2010-2016.

Del 1, Trendspaning - det nya normala, genomfördes den 14/10. En sammanfattning av föreläsningen hittar du här >>

Del 2, Värdeskapande digitalisering

Ordet digitalisering används ofta som ett uttryck för att beskriva den förändring som sker i samhället i och med teknikens framfart. Digitalisering innehåller många begrepp som gamification, maskininlärning, digitala testmiljöer, 3D-utskrifter, digital säkerhet och mycket annat.

Mattias Berglund och Sara Zakariasson kommer berätta om bakgrunden och visa på exempel på intressanta svenska och internationella digitaliseringsprojekt och kundupplevelser. Våga digitalisera mer!

Sara Zakariasson och Mattias Berglund

Sara Zakariasson, Senior konsult, insikt och datadriven affärsutveckling inom retail- och servicebranschen, Sigma IT.
Mattias Berglund, affärsområdesansvarig, Sigma IT.

Del 2,Värdeskapande digitalisering, genomfördes den11/11. En sammanfattning av föreläsningen hittar du här >>

Del 3, Tillväxtstrategier i kristider

Är vi på väg mot en ny lågkonjunktur, eller är det ”det nya normala” vi ser? Tillväxtföretags agerande i kristider är avgörande för att klara av och kanske till och med komma ut starkare än innan.

Thomas Ahrens

I denna föreläsning med Thomas Ahrens kommer vi att gå igenom effekter och följdeffekter av Covid-19. Hur bör man agera nu för att bli vinnare - hissa fulla segel på bra vind eller säkra för att komma först ut på banan när det lossnar?

Thomas Ahrens
Grundare av Ahrens & partners och tillväxtkonceptet. Skrivit tio böcker i ämnet, kör seminarier och kunduppdrag med målet att fler företag ska klara tillväxtresan. Investerar i snabbväxare. Materialet för dagen är framtaget i samarbete med Thomas sju VD-nätverk.

Del 3, Tillväxtstrategier i kristider genomfördes den 30/11. En sammanfattning av föreläsningen hittar du här >>

Del 4, Försäljning i det nya normala

Förutsättningarna ändras hela tiden. Än mer och snabbare i skuggan av Coronapandemin. Pågående trender, som digitalisering, har snabbats på och förstärkts. Hur påverkar detta vårt sätt att arbeta med försäljning? Vad fungerar i den nya tiden och vad gör det inte? Behöver vi utveckla nya sätt att arbeta på?

I denna föreläsning med Hasse Olsson kommer vi att gå igenom försäljning i det nya normala och se över vilka sanningar som består och vad som är nytt.

Hasse Olsson

Hasse Olsson
Energifylld Skåning som tränat mer än 15 000 personer i försäljning, service, säljledning, tillväxt och målstyrning. Energi, humor, sanningar och käftsmällar utan bomull. Utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya framgångar. Har skrivit boken ”Kunden har alltid fel”.

Del 4, Försäljning i det nya normala genomfördes den 12/1. En sammanfattning av föreläsningen kan du läsa här >>

Del 5, Hållbar organisationsutveckling

Mångfald, inkludering och delaktighet är avgörande för framtidens organisationer. Genom att inkludera fler perspektiv internt skapas bättre möjligheter för högre kreativitet, innovationstakt och tillväxt. Frågan är i dag inte bara affärskritisk för den egna organisationen, utan även en viktig del av den samhällsnytta som skapas för hela Sverige.

Suzan kommer att gå igenom hur du med hjälp av olika perspektiv och rätt ledarskap kan skapa hållbara verksamheter inför kommande kriser samt däremellan. Föreläsningen kommer innehålla både information om hur olikheter och tillväxt går ihop samt handfasta tips på hur du skapar rätt förutsättningar för tillväxt och innovation. 

Suzan Hourieh Lindberg

Suzan Hourieh Lindberg
Suzan Hourieh Lindberg är VD och medgrundare till The Social Few, Nordens enda datadriven tillväxtpartner med digital spetskompetens och som arbetar för ett mer inkluderande Sverige. Deras kunder är främst företag, kommuner, myndigheter och NGO's. 

Suzan har bakgrund inom statistik, kommunikation, affärsutveckling och tech med fokus på minoritetsgrupper och icke normativa perspektiv med syftet att bättre framtidssäkra organisationer samt skapa resilienta samhällen, inte minst i kris. Hon har tidigare jobbar på M I Volvo Car Mobility och då som Head of Diversity Management. 

Del 5, Hållbar organisationsutveckling genomfördes den 11/2. En sammanfattning av föreläsningen kan du läsa här >>

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: