Seminarier

Tillväxtstrategier i kristider med Thomas Ahrens

Starka värderingar, fokus, tredkännedom och svordomsletande är några egenskap som snabbväxare har gemensamt och som kan hjälpa företag igenom en kris.

December 9, 2020
Thomas Ahrens

Den tredje delen i föreläsningsserien Tillväxt i det nya normala gästades av Thomas Ahrens som föreläste under rubriken Tillväxtstrategier i kristider. Thomas har lång erfarenhet av att arbeta med snabbväxande bolag och har även forskat i ämnet.

De snabbväxande företagens kännetecken

Föreläsningen inleddes med att Thomas berättade om vilka egenskaper som kännetecknar så kallade snabbväxare.

- Lyssnar på svordomar – inte det kunderna ber om

- Kombinnovation – bygg vidare på befintliga idéer(S&D, Steal and Develope)

- Gör! Bättre att testa nu än att utreda länge

- Vågar säga nej och fokuserar på det de är bäst på

- Företagskulturen är viktigare än affärsplanen

- Skrota budget, lita inte på GPS’n

- Hata byråkrati, älska det enkla

- Anställer rebeller som vågar ta för sig

- Resultat inte prat

- Firar men är aldrig nöjda

Många tror att det krävs helt nya uppfinningar och idéer för att bli ett snabbväxande företag, men faktum är att de flesta snabbväxande företag kommer till i mogna branscher.

- Ofta är det branscher som har två till fyra aktörer som agerar tillsammans, de tjänar hyfsat med pengar men växer inte så mycket, berättar Thomas. Dessa känner sig ofta ganska lugna med att de äger branschen, men så är det inte. Det är där de snabbväxande företagen kommer in och hittar ett annat sätt att konkurrera på.

Snabbväxare hittar möjligheterna

Finns det något gemensamt för hur snabbväxare hanterar kriser? När någonting rasar så är de snabba med att hitta de fria ytorna och ta dem.  Exempel på detta nu i Coronakrisen ser vi med det ökade antalet hemleveranser av mat. Mycket av detta kommer att finnas kvar även efter krisen.

- Man kan säga att snabbväxare agerar på tre sätt när det inträffar en kris. De fortsätter att leta kundsvordomar, lyssnar aktivt efter vad det är kunderna är frustrerade över. När de har hittat en svordom skapar de en lösning på problemet.

Den andra viktiga punkten är att de är trendkänsliga och tar reda på vilka trender som är på uppgång.

- Du kan inte ge dig ut på en segling utan att veta åt vilket håll det blåser. Men det gäller att vara rätt på det rent tidsmässigt. En trend tar ofta fart, sedan avtar den för att slutligen få rejäl fart och det är just vid den uppgången som du vill haka på. Alltså som god tvåa.

Sist men inte minst så fokuserar de.

- Man kan inte erbjuda allt till alla, istället arbetar snabbväxare på att bli riktigt vassa inom ett fokuserat område.

Vikten av starka värderingar

Ett företags värderingar kan också vara avgörande för att stå emot en kris.

- Värderingar är inget som ska finnas upphängda på fina planscher på väggarna utan de ska fungera som ett hårt staket för organisationen, som alla följer. Har man starka värderingar så skapar man trygghetskänsla för de anställda. När de anställda har tydliga värderingar och mål att arbeta mot så blir de inte lamslagna när det inträffar en kris, utan behåller sitt fokus och kör på.

Det finns tre förkortningar som Thomas menar är av vikt för snabbväxare när en kris inträffar:

- HFK – Hata fasta kostnader. Se upp med att ha för mycket fasta kostnader, för när det går ner vill du inte stå där med en för stor kostym.

- IFK – Intäkter före kostnader. Hitta kunden som har en svordom innan du sätter dig ner och utvecklar. Se till att få intäkter före kostnader. Se alltid över var pengarna finns.

- T= $. Tid är otroligt viktigt, snabba projekt är billiga projekt. Sikta på att komma ut med din produkt på marknaden snabbt för att få ett tidsmonopol.

 Olika branscher påverkas på olika sätt vid en kris. Man kan se ett antal möjliga scenarion utspela sig, nämligen följande:

Berg- och dalbana. Här ökar försäljning kraftigt för att sedan nästa upphöra och slutligen återgår till ett normalläge, exempelvis hamstring av toalettpapper.

Ny nivå. Förändrat beteende som håller sig kvar, exempelvis har många nu vant sig vid digitala möten eller att handla på nätet.

Åter till BAU+ (Business As Usual). Återgång till det normala men lämnar positiv påverkan på vissa branscher, ex nya hundägare som fortsatt måste försäkra sina hundar.

Åter till BAU - Återgång till det normala efter en kraftig nedgång, exempelvis restaurangbesök som kommer öka igen när restriktionerna avtar.

Långa vägen. Många industrier har avvaktat med investeringar och lagt pengar på annat, när det sedan vänder tar det lång tid att investera, exempelvis i en stor anläggning som tar mycket tid att planera. Detta bidrar till en seg återhämtning.

- Sänkt nivå. När krisen är över så har vi lärt oss nya vanor vilket kan påverka vissa branscher negativt, ex de nya digitala mötena påverkar flygbranschen negativt.

Om du är en av de lyckliga som har fått ökad försäljning under denna kris så är Thomas tips till er.

- Sitt inte och var nöjda över att det går bra just nu, istället ska ni se till att dubbla det. En dag kommer det att vända och då ska ni stå där som vinnare.

Tillhör du istället en av de drabbade branscherna så gäller det att se om det finns någon öppning som ni kan ta tag i och börja på.

- Det kan vara ett segment som ni inte tidigare tänkt på, en produkt som ni haft i skuggan tidigare, det kanske är just den produkten som kunderna vill ha idag.

Denna föreläsning med Thomas Ahrens var del 3 i Tillväxt Malmös föreläsningsserie Tillväxt i det nya normala.

Del 1, Trendspaning - det nya normala med Jan Sturesson

Del 2,Värdeskapande digitalisering, med Mattias Berglund och Sara Zakariasson

Del 4, Försäljning i det nya normala, med Hasse Olsson

11/2 - Del 5, Hållbar organisationsutveckling, med Suzan Hourieh Lindberg

Kommande föreläsningar, webbinarier och samtal

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: