Axxa

Affärsutveckling med Buen Perro, del 1

Följ Tillväxt Malmö-företaget Buen Perro på deras tillväxtresa under ett år tillsammans med sin affärsutvecklare Petra Lundgren. Detta är första delen i en serie.

September 12, 2019

Under det kommande året får ni följa företaget Buen Perro på deras tillväxtresa tillsammans med sin affärsutvecklare Petra Lundgren. Ni kommer att få kika in på möten, ta del av deras utveckling och få en inblick i hur vi arbetar med affärsutveckling i våra tillväxtföretag.

Buen Perro är ett gäng glada personer som varje dag går till jobbet med ambitionen att erbjuda leveranser till slutkund med hög kvalitet. Företaget, som drivs av fyra personer, startade för två år sedan och har redan utökat med såväl personal som nya lokaler. Tidigt i somras kontaktade Buen Perro oss på Tillväxt Malmö med en förhoppning om att vi skulle kunna hjälpa dem på deras tillväxtresa. Och det vill vi förstås mycket gärna! Hela meningen med Tillväxt Malmö är att vi genom inspiration, kunskap och kontakter ska erbjuda Malmöföretag professionell affärsutveckling för att växa, vilket i slutändan ska bidra till att öka antalet jobb i Malmö.

- Vi tror starkt på att fler människor i arbete bidrar till en bättre stad, berättar Jan-Erik Bengtsson, verksamhetsledare och affärsutvecklare på Tillväxt Malmö.

Dan Fellenius, en av ägarna på Buen Perro

Analys av tillväxtpotential

Så, vad händer då efter det att ett företag, i detta fallet, Buen Perro kontaktar oss med en önskan om att växa? Jo, en av våra affärsutvecklare ringde upp Buen Perro för att boka in ett första möte där båda parter får möjlighet att presentera sig för varandra. Under mötet bestämdes sedan att gå vidare i processen och att genomföra en tillväxtanalys vid ett senare tillfälle.

Vid en tillväxtanalys träffar företaget i fråga två affärsutvecklare för att prata igenom ambitioner, möjligheter och utmaningar inom 12 olika områden.

- Det berör bland annat tillväxtmål på kort och lång sikt, ägarfrågor, försäljning, marknad, juridik och omvärldsbevakning, berättar Petra Lundgren.

I detta skede är det viktigt för oss att förstå företaget på djupet för att kunna identifiera de områden som vi tror företaget behöver jobba med i sin affärsutveckling för att nå en bättre tillväxt. Med tillväxtanalysen som utgångspunkt diskuterade Petra och Jan-Erik igenom företagets tillväxtpotential, hur vi på Tillväxt Malmö kan bistå och hur vi eventuellt kan spela in våra partners för ytterligare kompetens.

- I detta fallet ansåg Jan-Erik och jag att Buen Perro hade goda förutsättningar för att öka sin tillväxt, säger Petra. Buen Perro uppfyllde också de övriga kriterierna för att bli ett tillväxtföretag, exempelvis att de har säte i Malmö och betalande kunder. Vid nästa återkopplingsmöte gick vi igenom vår analys, kontrollerade att vi uppfattat allt korrekt och berättade för Buen Perro vilka fokusområden vi ansåg var viktiga att arbeta med, berättar Petra.

Affärsutveckling med Buen Perro
Buen Perro erbjuder även flytthjälp

Dokumenterade avsikter

När alla var överens om planen framåt var det dags att skriva på avsiktsförklaringen, vilket innebär att båda parter skriver under ett dokument angående vad som förväntas av respektive part under det kommande året.

- Det är inget juridiskt bindande dokument, men fungerar ändå som ett bevis på båda parters vilja att arbeta för att uppnå målen, berättar Jan-Erik. Att få affärsutveckling av Tillväxt Malmö innebär inte att man blir serverad en magisk tillväxtformel som sköter jobbet åt en, utan vi brukar säga att vi ger verktygen men det är företaget som spikar och skruvar. Företagen behöver göra en hel del egna analyser och jobb för att tillväxten ska bli verklighet. Så här långt in i processen ser det mesta ganska likt ut för alla företag.

Behovsanpassad affärsutveckling

Den fortsatta affärsutvecklingen kan dock skilja sig åt beroende av bransch, förutsättningar och hur långt företagen kommit på egen hand innan de kontaktade oss på Tillväxt Malmö.

- Det känns värdefullt för oss att få någon utomstående som kan titta på vår verksamhet och se saker från en annan, ibland kritisk vinkel. Det är inte alltid lätt att se själv när man är mitt uppe i det dagliga arbetet. Vidare tycker vi det känns positivt att få tillgång till Tillväxt Malmös stora nätverk, säger Dan Fellenius, en av ägarna på Buen Perro.

Buen Perros resa, tillsammans med sin affärsutvecklare Petra Lundgren, kommer ni att få följa under det kommande året. Nu kör vi!

Här hittar du de andra delarna i serien om Buen Perros år med affärsutveckling:

Affärsutveckling med Buen Perro - del 2

Affärsutveckling med Buen Perro - del 3

Affärsutveckling med Buen Perro - del 4

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: